StoryEditor

Bh. agentice pred Europskim sudom za ljudska prava odgovorile Kovačeviću: Prijetnje su neprimjerene, naš status je zakonit

Piše D  /  18.09.2023., 14:52h

Nakon što je apelant pred Europskim sudom za ljudska prava Slaven Kovačević najavio podnošenje krivičnih prijava protiv tri bh. agentice pred tim sudom, stigao je odgovor. Slaven Kovačević, inače savjetnik Željka Komšića, kazao je kako je bh. agenticama u Strazburu istekao mandat te je najavio krivične prijave.

U odgovoru agentica je istaknuto kako su rješenjima Vijeća ministara BiH Harisa Bačvić, Monika Mijić i Jelena Cvijetić imenovane za v.d. zastupnice Vijeća ministara BiH pred Europskim sudom za ljudska prava.

"Pravni status v.d. zastupnica je potvrđen rješenjima Odbora državne službe za žalbe i presudama Suda BiH, te u skladu s tim trenutne v.d. zastupnice ostaju na dužnosti do imenovanja novih v.d. zastupnika ili do imenovanja zastupnika nakon provedene natječajne procedure koja je u tijeku. Iz prednjeg proizilazi da je status v.d. zastupnica Vijeća ministara BiH pred Europskim sudom za ljudska prava neupitan te da iste imaju pravo i obavezu zastupati Bosnu i Hercegovinu i štititi njene interese u svim postupcima koji se vode pred Europskim sudom za ljudska prava. Svako drugačije postupanje bilo bi suprotno važećim propisima i pravilima struke", navodi se u odgovoru.

Poručuju kako su pravne radnje koje v.d. zastupnice poduzimaju u okviru svoje nadležnosti u postupcima koji se vode protiv Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom nužne zbog zaštite interesa BiH.

"Ovo se ni na koji način ne može tumačiti kao uskraćivanje mogućnosti aplikantima da zaštite i ostvare njihova prava u tim postupcima. Sud je taj koji nakon provedenog postupka presuđuje je li u konkretnom slučaju došlo do povrede prava, a na zastupnicima je da u tom postupku zastupaju i štite interese stranaka koje zastupaju. Nepoduzimanje pravnih radnji u tijeku postupka od strane zastupnika bilo koje od stranaka bi obesmislilo vođenje postupka pred sudovima, pa tako i Europskim sudom za ljudska prava", naglašavaju agntice.

Na kraju poručuju kako javne prijetnje podnošenjem krivičnih prijava zbog obavljanja svog redovnog posla smatraju potpuno neprimjerenim.

"Ističemo da će v.d. zastupnice svoj posao obavljati kao i do sada, profesionalno i stručno", zaključeno je.

Dnevnik.ba

15. travanj 2024 01:57