StoryEditor
JEDAN OD 14 PRIORITETA

Vijeće ministara BiH usvojilo Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa

Piše Desk  /  06.03.2024., 18:28h

Sukob interesa, prema odredbama zakona označava okolnosti u kojima nosilac javne funkcije ima privatni interes koji utječe ili može utjecati na nepristrano i objektivno obavljanje javnih dužnosti.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je danas o Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine na izvanrednoj telefonskoj sjednici. Predlagač je bilo Ministarstvo pravde BiH.

Jedan od 14 ključnih prioriteta

Radi se o veoma važnom zakonu koji je jedan od 14 ključnih prioriteta koje Europska unija zahtijeva kako bi BiH otvorila pregovore s EU. Zakon će sada biti upućen u dalju proceduru u Parlament BiH.

Podsjećamo, jučer je priopćeno iz Vijeća ministara BiH, da će se vijeće izjasniti o Prijedlogu zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine u novom tekstu nakon što hitno dobije mišljenje Ureda za zakonodavstvo BiH, koji intenzivno radi u konzultacijama s predlagačem ovog zakona - Ministarstvom pravde BiH.

Sukob interesa, prema odredbama zakona označava okolnosti u kojima nosilac javne funkcije ima privatni interes koji utječe ili može utjecati na nepristrano i objektivno obavljanje javnih dužnosti.

Nosilac javne funkcije trebao bi Komisiji za sprečavanje sukoba interesa u roku od 30 dana od stupanja na javnu funkciju podnijeti izvještaj o financijskom stanju i imovini.

Zakonom bi se uspostavio i Jedinstveni registar imovine nositelja funkcija 

Izvještaj bi sadržavao podatke o pokretnim stvarima u vrijednosti preko 2.000 KM, nekretninama, umjetninama, kolekcionarskim predmetima, depozitima u bankama, kao i gotovini u iznosu od preko 5.000 KM itd.

Zakonom bi bio uspostavljen i Jedinstven registar imovine nosilaca funkcija, a njegovim odredbama bilo bi moguće obavljati samo jednu javnu funkciju.

Nespojivost obavljanja funkcije odnosi se i na bliske srodnike nositelja javne funkcije ako oni u ime privatnog poduzeća koriste javna sredstva za financiranje ili sufinanciranje u iznosu većem od 10.000 KM.

"Za vrijeme vršenja javne funkcije, nosilac javne funkcije ne može vršiti funkciju predsjednika, direktora ili člana organa upravljanja i nadzornog organa u nevladinoj, neprofitnoj organizaciji osnovanoj u skladu sa zakonima o udruženjima i fondacijama, a koja se sufinancira iz Budžeta institucija Bosne i Hercegovine, u iznosu većem od 10.000 KM godišnje", tekst je novog prijedloga zakona.

Poklon do vrijednosti od 200 KM kao nositelj javne funkcije možete zadržati 

Osobe koje obnašaju javne funkcije također ne mogu koristiti službeno osoblje, javnu imovinu i financijska sredstva za promociju političkih stranaka.

Kao nosilac javne funkcije svaki poklon u vrijednosti do 200 KM možete zadržati, ali ako vrijednost poklona prelazi 100 KM poklon ipak morate prijaviti, a nije moguće primiti ni novac kao dar ili neki drugi vrijednosni papir bez obzira na iznos.

Komisija koja će odlučivati o sukobu interesa prema dostupnom nacrtu zakona, imat će pet članova koji se biraju na mandat od šest godina.

Dnevnik.ba

27. svibanj 2024 07:42