StoryEditor
Predsjednik NSRS

Stevandić pisao Bundestagu: "Vratite Schmidta nazad u Njemačku"

Piše desk  /  16.11.2023., 12:30h

Predsjednik NSRS Nenad Stevandić uputio je danas službeno pismo predsjednici Bundestaga Berbel Bas, u kojem je moli da Njemačka "vrati" Christiana Schmidta, visokog predstavnika u BiH.

U pismu Stevandić izražava ‘ozbiljnu zabrinutost zbog Schmidtovog miješanja u unutrašnje političke odnose BiH‘ i tom prilikom poziva predsjednicu Bas da, u cilju zaštite osnovnih demokratskih principa i međunarodnog prava, pozove Christiana Schmidta nazad u Njemačku.

Pismo prenosimo u cijelosti:

Uvažena gospođo predsjednice,

Obraćam Vam se u ime Narodne skupštine Republike Srpske, a u vezi sa ponašanjem njemačkog državljanina, gospodina Christiana Schmidta i njegovog statusa u BiH.

Kao što je poznato, Republika Srpska je potpisala mirovni ugovor sa nekoliko država, uključujući Federaciju BiH. Ovaj sporazum, parafiran 21. studenog 1995. godine i potpisan 14. prosinca iste godine poznat je kao Dejtonski mirovni sporazum.

Dejtonski mirovni sporazum je okončao mračni period na ovom području i stabilizirao regiju u proteklih 28 godina. Sve ovo vrijeme, Republika Srpska se bori za poštovanje navedenog sporazuma kao i za zadržavanje njegovog pravnog okvira. S tim u vezi, neprijatno smo iznenađeni pokušajima njemačkog državljanina, gospodina Schmidta, da se bez ikakvog odgovarajućeg zakonskog mandata ili ovlašćenja miješa u unutrašnje odnose, narušava Dejtonski mirovni sporazum, i izaziva ozbiljnu štetu narodima i entitetima u Bosni i Hercegovini.

Shodno tome, visoko bismo cijenili Vaš angažman kojim bi se stavila tačka na ovo neprihvatljivo miješanje unutrašnje političke odnose u našoj zemlji, kao i na stav gospodina Schmidta, čiji su pokušaji intervencija u pravosudni sistem ozbiljno narušili odnose unutar Bosne i Hercegovine.

Kao što je predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom (vidjeti Aneks 10, strana 111), strane su se obratile Savjetu sigurnosti Ujedinjenih naroda (i nikome drugom) da imenuju visokog predstavnika koji će olakšati implementaciju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Shodno tome, šest visokih predstavnika imenovano je suglasnošću Savjeta sigurnosti, sedmi je imao isključivo suglasnost u nacrtu koji nije usvojen, dok samo jedan nije dobio suglasnost Savjeta sigurnosti kroz rezoluciju.

Po okončanju mandata posljednjeg visokog predstavnika, gospodina Valentina Inzka, 2021. godine, imenovanje gospodina Schmidta je predloženo Savjetu sigurnosti UN-a i jasno je odbijeno. Ipak, što je još nevjerovatnije, znajući da nije imenovan i da nema ovlašćenja, gospodin Schmidt se pojavio i predstavio se kao visoki predstavnik, dajući naredbe i ponašajući se kao da ima pravo na tu funkciju.

Svjestan činjenice da njegova funkcija nije ni potrebna, gospodin Schmidt je najavio da sebe smatra posljednjim visokim predstavnikom. Sa drskošću koja bi se mogla mjeriti sa „après moi, le déluge“ namjerno je otišao korak dalje i počinio kazneno djelo, odnosno, nametnuo je izmjene i dopune Kaznenog zakona BiH što je isključiva nadležnost Parlamentarne skupštine BiH. Ova radnja je u krucijalnoj nedosljednosti sa potpisanim Dejtonskim mirovnim sporazumom, a gospodin Schmidt je ovim pokazao da ga nije briga za buduće implikacije njegovih brutalnih djela prema narodu Bosne i Hercegovine.

U ovom trenutku gospodin Schmidt je svoje napore usmjerio na progon izabranog predsjednika Republike Srpske. Podsticao je institucije Bosne i Hercegovine da pokrene kazneni postupak i procesuira predsjednika Republike Srpske. Drugim riječima, strani, u ovom slučaju njemački državljanin, koji nezakonito traži neograničenu moć upravljanja BiH, djeluje protiv legalno izabranih i imenovanih dužnosnika koji su jednostavno obavljali formalne aktivnosti koje su po zakonu trebali obavljati.

"Neprihavljiv postupak"

Ovaj postupak predstavlja neprihvatljiv napad na suverenitet i demokratski ustavni poredak BiH i odbacivanje vladavine prava i potrebno ga je odmah zaustaviti.

Dosadašnje ponašanje i nespretno bavljenje osjetljivim pitanjima gospodina Schmidta– čak i da je imenovan visokim predstavnikom – pokazuje iznova da on ne posjeduje stvarno iskustvo vezano za odnose na Zapadnom Balkanu, niti diplomatsko znanje, vještine ili osjetljivost za tešku istoriju BiH. Čak ni u svojstvu u kojem se sam predstavio, gospodin Schmidt se nije pokazao kao posrednik u rješavanju kriza, već ih je nasuprot tome, više puta sam proizveo. Upravo zbog toga, preovladavajuće mišljenje javnosti je da gospodin Schmidt šteti i destabilizira BiH.

Toijekom više od sedam desetljeća, vaša zemlja je uspostavila uzornu tradiciju demokracije i ljudskih prava, prakticiranu u Njemačkoj i promoviranu u inostranstvu. Nimalo u skladu sa tom tradicijom, gospodin Schmidt je zloupotrijebio demokraciju i ljudska prava u jednoj europskoj zemlji, ugrožavajući stabilnost čitave regione Balkana svojim neodgovornim postupcima.

Uvjeren sam da kao izabrani predsjednik Bundestaga shvatate ozbiljnost ove situacije i njene implikacije. Takođe bih istakao, da bi ignoriranje i prekoračenje volje naroda, neovlašćeni i destruktivni postupci gospodina Schmidta mogli da izazovu ozbiljne i ekstremne reakcije u našem veoma delikatnom i krhkoj regiji.

Takođe, pripadnici druga dva konstitutivna naroda su svojim protestima odnosno izjavama njihovih najviših dužnosnika jasno izrazili svoje protivljenje postupcima gospodina Schmidta. Štoviše, pokušaji gospodina Schmidta da, dok je obavljao visoke dužnosti u svojoj zemlji, rehabilitira pilota zloglasne Legije Kondor, tijekom čijeg bombardiranja je samo u Španjolskoj ubijeno na tisuće civila, a za šta je dobio najviša nacistička odlikovanja, za Srbe i građane Republike Srpske uopće, koji su najviše stradali od nacističke i ustaške okupacije, trebalo bi da bude više nego dovoljan razlog da se gospodin Schmidt diskvalificira za obavljanje bilo koje službene funkcije.

Poštovana predsjednice, prisjećajući se vašeg govora prilikom održavanja časa sjećanja na žrtve nacionalsocijalizma, smatramo da gospodin Schmidt ni pod kojim uvjetima ne bi trebalo da obavlja službenu funkciju, naročito na prostorima na kojima žive Srbi. Predrasude stvarane godinama prema srpskom narodu, posebno su bolne i teško podnošljive, ali to nikada nije spriječilo srpski narod da stane iza politike za koju smatra da brani njegovo dostojanstvo i garantira njegovu sigurnost.

Dijeleći zajedničke ljudske, kulturne i civilizacijske ideale, Republika Srpska visoko cijeni čvrste odnose s Njemačkom, posebno na demokratskom i ekonomskom planu. Republika Srpska doprinosi više od 41% privrede BiH koja je suštinski povezana sa Njemačkom, gdje pola milijuna Srba živi kao lojalni i odani građani koji doprinose njemačkom društvu.

S obzirom na ozbiljnost situacije i potencijalno negativne reperkusije, pozivam Vas da što prije gospodina Christiana Schmidta vratite nazad u Njemačku.

U nadi da ćete što prije uzeti u obzir našu molbu, unaprijed Vam zahvaljujem i srdačno Vas pozdravljam. 

Dnevnik.ba

21. veljača 2024 21:14