StoryEditor
kandidatski status

Ovo je osam uvjeta za BiH iz preporuke Europske komisije

Piše desk  /  12.10.2022., 14:00h

Europska komisija dala je preporuku za kandidatski status Bosni i Hercegovini.

Europska komisija postavila je osam uvjeta koje BiH mora ispuniti ako želi napredovati na eurointegracijskom putu:

Od naše zemlje se zahtijeva: 

- Usvajanje izmjena i dopuna postojećeg Zakonu o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću

- Usvajanje novog zakona o visokom sudskom i tužiteljskom vijeću i usvajanje zakona o sudovima Bosne i Hercegovine

- Usvajanje zakona o sprječavanju sukoba interesa

- Jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala

- Odlučno unaprjeđivanje rada na osiguravanju efikasne koordinacije na svim razinama kada je riječ o upravljanju granicom i kapacitetima upravljanja migracijama, kao i osiguranje funkcioniranja sustava azila

- Osiguravanje zabrane torture, posebno uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv torture i zlostavljanja

- Garantiranje slobode izražavanje i medija i zaštitu novinara, posebno osiguravanjem odgovarajućeg sudskog postupka u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima

- Osiguravanje rezultata u funkcioniranju na svim nivoima mehanizma koordinacije o pitanjima EU, uključujući razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne stečevine EU

Dnevnik.ba

27. svibanj 2024 09:31