Nastavak edukacija u okviru projekta Podrške procesu integracija BiH u provedbi MVEP Republike HrvatskeFOTO: FENA - Foto: Fena
StoryEditor

Nastavak edukacija u okviru projekta Podrške procesu integracija BiH u provedbi MVEP Republike Hrvatske

Piše D  /  24.04.2024., 10:12h

Dvodnevna radionica „Pripreme za pretpristupne pregovore s EU – iskustvo Hrvatske“ održana je u veljači 2024. u Sarajevu, za 199 predstavnika institucija BiH. Edukaciju su i tada održale stručnjakinje Vlašić Pleše i Kobaš Lučić koje su dale pojašnjenja faza pregovora, predstavile praktične aspekte koordinacije pregovora, organizacijski sustav i strukturu ministarstava, odgovornost i sastav pregovaračke strukture te ulogu izvršne i zakonodavne vlasti RH, kao i Europske komisije u procesu pregovora o članstvu u EU.

S ciljem podrške procesu integracija Bosne i Hercegovine i priprema za pristupne pregovore u okviru bilateralne tehničke pomoći BiH, Služba za prijenos znanja Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske u suradnji s Direkcijom za europske integracije Vijeća ministara BiH, danas i sutra u Sarajevu održava treću od 10 planiranih aktivnosti, pod nazivom “Priprema dokumenata, strateško planiranje, kanali komuniciranja u procesu pretpristupnih pregovora s EU”.

Edukaciju će održati hrvatske stručnjakinje Dubravka Vlašić Pleše, savjetnica premijera Republike Hrvatske i Dubravka Kobaš Lučić, načelnica sektora za COREPER II Uprave za Europu, Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH.

Program sadržajno obuhvaća teme učinkovite međuresorne koordinacije i horizontalnog usklađivanja pri izradi strateških dokumenata, metodologiju pripreme pregovaračkih pozicija te davanje smjernica za izradu dokumenata koji se izrađuju u komunikaciji s EK. Edukacija je namijenjena predstavnicima Komisije za europske integracije, Savjetodavnog tijela, Odjela za harmonizaciju i Direkcije za europske integracije Vijeća ministara BiH.

U 2024., u okviru projekta „Podrška procesu EU integracija BiH“ RH kroz bilateralnu tehničku pomoć, kontinuiranim edukacijama i prijenosom znanja i iskustva hrvatskih stručnjaka koji su sudjelovali u pregovorima RH s EU, želi unaprijediti administrativne kapacitete javnih službenika BiH. Cilj je što bolja priprema za svaku fazu pregovora o pristupanju EU, razumijevanje metodologije  procesa, svoje osobne uloge kao i nadležnosti institucija unutar pregovaračke strukture.  

U okviru projekta do sada su održane dvije edukacije. Dvodnevna radionica „Pripreme za pretpristupne pregovore s EU – iskustvo Hrvatske“ održana je u veljači 2024. u Sarajevu, za 199 predstavnika institucija BiH. Edukaciju su i tada održale stručnjakinje Vlašić Pleše i Kobaš Lučić koje su dale pojašnjenja faza pregovora, predstavile praktične aspekte koordinacije pregovora, organizacijski sustav i strukturu ministarstava, odgovornost i sastav pregovaračke strukture te ulogu izvršne i zakonodavne vlasti RH, kao i Europske komisije u procesu pregovora o članstvu u EU.

Jednodnevna radionica „Pregovori o pristupanju u EU i preduvjeti za njihovo učinkovito vođenje“ održana je također u veljači 2024. u Tesliću za novinare BiH specijalizirane za EU teme s ciljem podizanja razine interesa novinara za EU proces i unaprjeđenje kvalitete izvještavanja o EU temama. Hrvatsko iskustvo pretpristupnih pregovora s EU predstavio je bivši glavni pregovarač RH, Vladimir Drobnjak.

Republika Hrvatska snažno podupire EU integracijski put BiH, pri čemu se zalaže za suradnju na svim razinama vlasti. S Direkcijom za europske integracije kao značajnim partnerom, Služba za prijenos znanja MVEP-a od 2012. godine aktivno prenosi svoja znanja i iskustva iz procesa europskih integracija. Hrvatska je blizak i aktivan partner koji osim političke podrške na međunarodnom planu, pruža bilateralnu tehničku i stručnu pomoć prijenosa znanja i iskustva RH iz pregovaračkog procesa.

Sudionicima edukacije obratili su se veleposlanik RH u BiH, Ivan Sabolić i pomoćnica direktorice Direkcije za europske integracije BiH Maja Rimac. 

21. lipanj 2024 15:42