StoryEditor
Đorđe Radanović

Na srpskoj zemlji u FBiH izgrađeno nekoliko džamija, otima se srpska zemlja

Piše Srna  /  26.01.2023., 12:16h

Zaštitu imovinskih i stvarnih prava Srba u FBiH zatražilo je 2.771 lice koji su se do sada obratili Kancelariji za stručnu pravnu pomoć u Bijeljini, a na srpskoj zemlji izgrađeno je nekoliko džamija, rekao je Srni Đorđe Radanović, koordinator pravne pomoći izbjeglim, raseljenim i drugim licima iz FBiH.

Ljudi su 1992. godine otišli od kuće s kesom i ostavili u FBiH svu imovinu koju su stvarale generacije Srba. Na toj srpskoj zemlji izgrađeno je pet ili šest džamija - istakao je Radanović.

Prema njegovim riječima, cijelo srpsko selo Ošve kod Tešnja sa 150 kuća naselilo je dvadesetak selefija i za Srbe je to bila bezizlazna situacija, prije nego što je Vlada Republike Srpske 2018. godine otvorila šest kancelarija širom Srpske da se pomogne u zaštiti prava Srba u FBiH.

On je ocijenio da je 2.771 predmeta samo u bijeljinskoj kancelariji Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove iniciralo još tri puta toliko postupaka za zaštitu srpske imovine u FBiH, jer su ljudi vidjeli primjer i način i dobili nadu da se njihova imovina može zaštiti.

- Imamo apsolutne pomake nakon što smo afirmirali zaštitu srpske imovine u FBiH, jer ljudi su gotovo bili digli ruke od svoje zemlje i ona je neovlašteno korištena od strane Bošnjaka i Hrvata, a generacije izumiru, više od 80 posto zemljišta Srba u FBiH je u katastarskim i zemljišnoknjižnim evidencijama upisano na lica koja su preminula - rekao je Radanović.

Radanović je naveo stotine primjera gdje su šume i pašnjaci u vlasništvu izbjeglih i raseljenih Srba u FBiH upisani kao vlasništvo općine, putevi do srpskih kuća, u slučaju Branka S. u Krupi, imanje Alekse E. u Brezi je 2016. godine upisano kao općenarodna imovina, koja je prestala postojati 1990. godine, a Јoki D. iz Ilijaša za njenih 10 duluma zemlje općina nije priznala pravo svojine zbog toga što ne živi na tom posjedu.

Prema njegovim riječima, stranke im se obraćaju i radi neovlaštenog korištenja njihovog posjeda od strane drugih lica, fizičkih ili pravnih.

- Pokrećemo upravne postupke kojim tražimo zabranu korištenja privatne imovine u vlasništvu Srba, koju neovlašteno i protupravno koriste druga lica, odnosno zabrane korištenja posjeda licima koji nisu vlasnici nepokretnosti kako bi spriječili stjecanje prava vlasništva održavanjem - naveo je Radanović.

Često im se obraćaju stranke i o pitanju vojnih stanova i do sada je u Bijeljini zaprimljeno 47 takvih predmeta.

19. lipanj 2024 09:44