StoryEditor
potpredsjednik federacije

Lendo: Schmidtova suspenzija Ustava FBiH prevara Bošnjaka

Piše fena  /  06.05.2023., 20:01h

Visoki predstavnik je jednokratno suspendirao Ustav Federacije, lišio Bošnjake prava da participiraju u vlasti, delegitimizirao izbornu volju Bošnjaka i iz Ustava Federacije BiH na jedan izbrisao Bošnjake kao politički narod, što je nezabilježena praksa u demokratskim društvima i predstavničkim demokracijama, ali i opasan presedan - navodi se u današnjem priopćenju Ureda potpredsjednika Federacije BiH Refika Lende.

Gospodin Nedim Ademović, odvjetnik i sveučilišni profesor govorio je u emisiji „Jedan“ BHRT 1, između ostaloga i o procesu oktroiranja Vlade Federacije. Tom prilikom, kazao je da Vlada Federacije nije u cijelosti oktroirana i da je „samo“ oktroiran potpis potpredsjednika Federacije BiH iz reda Bošnjačkog naroda, gospodina Refika Lende.

- Ustav FBiH jasno i nedvosmisleno propisuje da Vladu Federacije, imenuje predsjednik Federacije uz suglasnost dva potpredsjednika Federacije. Dakle, Odluka o imenovanju Vlade mora da sadrži sva tri potpisa. Da bi Vlada Federacije bila potvrđena u Predstavničkom domu, ona mora prije toga biti imenovana. Visoki predstavnik je suspendirano Ustav i oktroirao Vladu Federacije, tako da je svojom odlukom utvrdio da je Odluka o imenovanju Vlade Federacije s potpisima Hrvata i Srba i bez potpisa Bošnjaka pravno valjana samo ovaj jedan put i da Zastupnički dom istu može da potvrdi. Bez oktroirane konvalidacije neustavne odluke, ne bi bilo ni potvrđivanja u Predstavničkom domu, pa se s time u vezi jasno i nedvosmisleno može zaključiti da je upravo visoki predstavnik imenovao Vladu Federacije i poslao je na potvrđivanje - navodi se u  priopćenju iz Ureda potpredsjednika FBIH Refika Lende.

U priopćenju se podsjeća da su se Bošnjaci kao politički narod krvavo izborili za političko pravo da biraju svoje političke predstavnike, da participiraju u vlasti, da sudjeluju u donošenju odluka koje ih se tiču i koje se na njih primjenjuju, da im nitko ništa ne nameće i posebno da ih nitko politički ne podčinjava sebi.

- Potpredsjednik Federacije BiH koji je volja Bošnjačkog naroda, nosi obvezu da predstavlja i zastupa Bošnjake i njihovo pravo da između ostaloga i participiraju u vlasti. To je obveza i to je pravo iznad svake stranke i svakog pojedinca. Činjenica da je jednokratno, na jedan dan, visoki predstavnik suspendirao Ustav Federacije, da je lišio Bošnjake prava da participiraju u vlasti, da je delegitimizirao izbornu volju Bošnjaka i da je iz Ustava Federacije BiH na jedan izbrisao Bošnjake kao politički narod, je nezabilježena praksa u demokratskim društvima i predstavničkim demokracijama, ali i opasan presedan - navodi se. 

- Kada je riječ o „većini“ onda je potrebno sagledati cjelokupan proces uspostave vlasti u Federaciji BiH. Ne čini samo jedan dom „većinu“. Trojka nije imala dovoljno izaslanika niti u jednom klubu u Domu naroda da predloži kandidata za predsjednika i potpredsjednika. S druge strane „većina“ u Predstavničkom domu je sumnjivo sastavljena, valjda samo da potvrdi oktroiranu Vladu, a onaj koji je tu Vladu oktroirao nije ni razmišljao hoće li ta Vlada imati većinu u daljem radu i kakva će biti prohodnost odluka kroz Parlament i na čiju štetu. Iz svega navedenog zaključujemo da je izgleda samo bilo bitno da se Bošnjaci uklone iz vlasti i da se kompromisi prave preko leđa Bošnjaka i njihovih političkih i demokratskih prava. Svaka vlast koja je nametnuta suprotno odredbama Ustava, zakona i koja je suprotna izbornoj volji naroda, kao nosivom stubu svakog demokratskog društva predstavničke demokracije je oktroirana vlast. Vlada Federacije BiH, isključivo s pravnog aspekta gledano, u cijelosti je oktroirana vlada, jer je visoki predstavnik imenovao konvalidacijom neustavne odluke - priopćeno je iz ureda potpredsjednika Federacije BiH Refika Lende.

Dnevnik.ba

20. travanj 2024 02:09