StoryEditor
Prijedlog zakona

Korisnici banaka u FBiH uskoro više ne bi trebali imati "skrivenih troškova"

Piše desk  /  25.02.2023., 20:29h

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva financija, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, te ga uputila Parlamentu FBiH na razmatranje.

Donošenjem ovog zakona očekuje se unapređenje pružanja usluga platnog prometa korisnicima na osnovu povećanja transparentnosti i usporedivosti naknada koje su povezane s računom za plaćanje, kao i uspostavljanje pravila za korištenje osnovnog računa za plaćanje.

Predloženim izmjenama i dopunama, između ostaloga, utječe se na smanjenje troškova socijalno osjetljivim kategorijama stanovništva. Naime, uvođenjem instituta osnovnog računa omogućit će se besplatno pružanje osnovnih usluga u platnom prometu za socijalno osjetljive kategorije, prenosi klix.

Olakšanje za socijalno ugrožene kategorije

Precizirano je da će Agencija za bankarstvo FBiH propisati i urediti obavezu bankama da određene vrste i broj platnih usluga po osnovnom računu određenim socijalno ugroženim kategorijama korisnika pružaju besplatno.

Riječ je o kategorijama koje, prema propisima za socijalnu zaštitu, primaju naknade kao što su invalidnine, doplatak za pomoć i njegu, naknade nezaposlenim osobama, i slično.

Kako je obrazložilo resorno federalno ministarstvo, jedan od ciljeva je i poboljšanje i razvoj unutrašnjeg tržišta bankarskih usluga stanovništvu, te jačanje tržišnog takmičenja u sektoru bankarskih usluga stanovništvu.

O ovom Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga za Klix.ba govorio je Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo FBiH, koji je detaljnije objasnio o o čemu se radi, te šta ovakve izmjene znače za građane i komitente.

Povećana transparentnost

"Izmjenama Zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga nastoji se unaprijediti segment lokalnog tržišta u dijelu pružanja bankarskih usluga stanovništvu, na način da će se poboljšati transparentnost naknada koje banke naplaćuju klijentima vezano za otvaranje i vođenje računa, uključujući i set ostalih usluga platnog prometa", objašnjava Mahmuzić.

Dodaje i da će Agencija, u cilju implementacije izmjena zakona, donijeti podzakonski akt kojim se definira lista najreprezentativnijih usluga po osnovu bankarskih usluga za stanovništvo, te na svojoj internet stranici objavljivati usporedni prikaz naknada.

"Tako će se standardizirati lista najčešće korištenih usluga, a građani će lako moći uspoređivati naknade kod banaka. Poseban aspekt prijedloga izmjena pomenutog zakona odnosi se na uspostavljanje pravila tzv. Osnovnog računa i tako pružit će se zaštita za socijalno osjetljive kategorije stanovništva", kaže direktor Agencije za bankarstvo FBiH.

Kako je Mahmuzić dalje objasnio, u cilju implementacije prethodno navedenog, Agencija će donijeti podzakonski akt kojim će se definirati za koje kategorije stanovništva će banke pružati besplatno određene usluge vezano za obavljanje transakcija po osnovnom računu.

"Također, banke će biti u obavezi najmanje jedanput godišnje besplatno dostaviti izvještaje stanovništvu o svim naknadama koje su imali po osnovu korištenja bankarskih usluga", kazao je Mahmuzić na kraju razgovora.

Dnevnik.ba

15. travanj 2024 18:13