StoryEditor
odluka komisije

Hidžab ostaje zabranjen u OS BiH

Piše desk  /  13.06.2024., 17:06h

Državna komisija za obranu i sigurnost BiH danas nije podržala principe Prijedloga zakona o dopunama Zakona o obrani BiH čiji je predlagač Dom naroda parlamenta BiH niti nošenje hidžaba u Oružanim snagama.

Na sjednici nije podržana zastupnička inicijativa Sabine Ćudić kojom se zadužuje Ministarstvo obrane da, u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative, donese izmjene ili dopune člana pet Pravilnika o odorama Oružanih snaga BiH i tako omogući nošenje hidžaba, kao vjerskog obilježja, pripadnicama Oružanih snaga BiH, prenosi Srna.

Komisija nije podržala ni delegatsku inicijativu Džemala Smajića kojom se od Ministarstva obrane traži da, u roku od 30 dana, sačini i dostavi na usvajanje Vijeću ministara Prijedlog o izmjeni Zakona o oružanim snagama BiH, kojim bi se povećala dobna granica trajanja profesionalne službe vojnika u Oružanim snagama BiH s 40 na 45 godina jer, kako se navodi, bilo bi racionalno i ekonomično ove vojnike zadržati u službi, posebno uvažavajući činjenicu da u Oružanim snagama BiH nedostaje znatan broj vojnika.

Iz Parlamentarne skupštine BiH priopćeno je da su članovi Zajedničke komisije primili k znanju informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH za 2023. godinu, koju je sačinilo Ministarstvo sigurnosti.

Dnevnik.ba

19. srpanj 2024 13:10