StoryEditor
poticaji

Grad Mostar kroz javni poziv poljoprivrednicima daje 100.000 maraka

Piše fena  /  27.09.2022., 16:10h

Grad Mostar uputio je Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu sredstava za projekte za potporu razvoja biljne proizvodnje na području Mostara.

Pozivaju svi poljoprivredni proizvođači s područja Mostara koji su upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava/Registar klijenata (RPG/RK) i koji su obnovili svoj status ili se upisali do 30. travnja, imaju prebivalište/sjedište, poljoprivrednu proizvodnju na području Mostara, da podnesu prijavu i predlože projekt iz oblasti voćarstva (npr. jesenja sadnja voćaka 2022/proljetna 2023; sustav navodnjavanja za voćke; gnojidba i sl. aktivnosti kojim poboljšavaju proizvodnju).

Prednost imaju nezaposlene osobe i one kojima je poljoprivreda primarna djelatnost, a u okviru ovog poziva na raspolaganju je 100.000 maraka, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi maksimalno do 10.000 maraka, navodi se u pozivu. 

Prijava se podnosi putem obrasca za prijavu koji se onda dostavlja u zatvorenoj kuverti izravno na protokol Grada Mostara ili putem preporučene pošte na adresu "Grad Mostar, Odjel za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove, Služba za gospodarstvo, Braće Fejića 51" s naznakom "Povjerenstvu za odabir projekata za potporu razvoja biljne proizvodnje" -NE OTVARAJ-.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uvažiti.

Na temelju pristiglih prijava i dostupnih sredstava, stručno povjerenstvo će napraviti rang listu temeljem utvrđenih kriterija iz Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu sredstava za projekte za potporu razvoja biljne proizvodnje na području Grada Mostara, koju je donio gradonačelnik, i dostaviti je gradonačelniku na davanje suglasnosti.

Rang lista odabranih kandidata objavljuje se na oglasnoj ploči Grada i na internetskoj stranici "www.mostar.ba".

Podnositelji prijava mogu izjaviti prigovor u roku od tri dana od dana objave rezultata. Prigovor se podnosi Gradonačelniku putem Povjerenstva.

Nakon odluke o dodjeli sredstava po osnovu ovog javnog poziva, odabranim korisnicima će se na potpis dostaviti ugovor o dodjeli sredstava, u kojem će se definirati obaveze, te rokovi realizacije samog projekta, kažu iz Grada Mostara. 

Dalje dodaju kako će novčana sredstva koja će biti isplaćena odabranim korisnicima biti uvjetovana realizacijom projektnih aktivnosti.

Projektne aktivnosti bit će predmet detaljnog praćenja i kontrole, a nepotpuna realizacija i odstupanja od projektnih aktivnosti prezentiranih kroz prijavu može rezultirati potpunim ili djelomičnim povlačenjem novčanih sredstava od strane Grada.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na internet stranici Grada Mostara, prijave pristigle nakon navedenog roka neće biti razmatrane.

Prijava se podnosi putem obrasca za prijavu koji se nalazi u prilogu javnog poziva na web stranici, a može se preuzeti i na glavnom protokolu Grada Mostara (Adema Buća br.19).

Dnevnik.ba

22. lipanj 2024 06:19