StoryEditor
sastanak odbora za pridruživanje

Europska komisija pozvala BiH da poduzme daljnje korake na ispunjavanju 14 ključnih prioriteta

Piše fena  /  16.06.2023., 21:13h

Europska komisija pozvala je, na šestom sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i BiH koji je održan danas putem video-konferencije, BiH da poduzme daljnje korake na ispunjavanju 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja. Podcrtana je važnost daljnjih koraka na jačanju vladavine prava, borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Komisija je, među ostalim, pozdravila održavanje općih izbora, brzu uspostavu izvršne i zakonodavne vlasti na državnom i drugim nivoima vlasti, utvrđivanje prijedloga izmjena i dopuna zakona o VSTV-u, punu operativnost suradnje s EUROPOL-om.

Vlasti u BiH su ohrabrene da obnove diskusiju o izbornoj i ustavnoj reformi. Od vlasti u BiH se očekuje što skorija izrada i usvajanje Programa integriranja BiH u EU. Europska komisija je pozdravila ostvareni napredak u reformi javne uprave, ali i naglasila kako je potrebno da se finaliziraju ranije utvrđeni koraci.

Delegacija BiH je istakla posvećenost BiH jačanju regionalne suradnje. Komisija je pozdravila napredak u usuglašavanju s vanjskom politikom EU, a pozvala je BiH da ratificira tri regionalna sporazuma o mobilnosti koja su zaključena u Berlinu i koji su korak ka zajedničkom regionalnom tržištu kao i važna priprema za sudjelovanje u unutrašnjem tržištu EU.

Komisija je istakla važnost unaprjeđenja funkcioniranja pravosuđa bez odlaganja, posebno kroz usvajanje novog zakonodavstva o VSTV-u i sudovima BiH u skladu sa europskim standardima, te napretka u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala kroz usvajanje novog zakona o sukobu interesa na državnom nivou.

Europska komisija je pozvala na razvoj daljnje suradnje s agencijama EU kao što je EUROJUST, FRONTEX i Agencijom EU za azil, te usklađivanje zakonodavstva o zaštiti podatak sa acquis-em.

Europska komisija je pozdravila ostvareni napredak u oblasti upravljanja migracijama, ali i dalje je potrebno jačati koordinaciju u ovoj te oblastima azila i upravljanja granicama. Istaknuta je potreba usvajanja zakona o graničnoj kontroli.

Komisija je pozdravila korake poduzete vezano za uspostavu nacionalnog preventivnog

mehanizma protiv mučenja i zlostavljanja, te pozvala na što skorije usvajanje izmjena i dopuna zakona o Instituciji Ombudsmana za ljudska prava u BiH u PSBiH.

Europska komisija je izrazila žaljenje zbog nedostatka napretka u slobodi izražavanja i sigurnosti novinara, te pozvala BiH da osigura poštivanje europskih standarda vezano za slobodu udruživanja i okupljanja.

Istaknuto je da ekonomsko upravljanje i dalje trpi zbog neodgovarajuće suradnje entiteta i države. Komisija pozvala BiH na provođenje poljoprivrednog popisa i priprema za popis stanovništva.

Europska komisija je izrazila očekivanje da BiH ukine postojeće kao i da se suzdrži od uvođenja dodatnih zabrane u trgovini s EU, te je pozvala BiH da pojača napore i finalizira pristupanje u Svjetsku trgovinsku organizaciju.

Komisija je pozdravila usvajanje izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama i pozvala BiH da nastavi s daljnjim usklađivanjem s acquis-em. BiH treba usvojiti zakon o državnoj pomoći i konkurenciji da bi se uklonile odredbe o etnički utemeljenom odlučivanju u Vijeću za državnu pomoć i Konkurencijskom vijeću BiH.

Komisija je naglasila kako je od posebnog značaja za funkcioniranje jedinstvenog bh. unutrašnjeg tržišta usvajanje jedinstvenog horizontalnog zakona o uslugama u skladu sa osnovnim principima Direktive o uslugama kao i uspostava zajedničkog regulatornog okvira za priznavanje stručnih kvalifikacija.

Vlasti u BiH su pozvane da usvoje cjelodržavnu strategiju infrastrukture kvaliteta, cjelodržavnu strategiju za zapošljavanje, strategiju pametne specijalizacije, cjelodržavnu strategiju nauke, strategiju kibernetičke sigurnosti, nacionalni plana za klimu i energiju, ažurirani strategijski okvir za transport itd.

Također, vlasti u BiH su pozvane na uvođenje broja za hitne slučajeve 122, zatim na usvajanje zakona o nadzoru nad tržištem, zakona o akreditaciji, zakona o kibernetičkoj sigurnosti, zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije itd.

Šesti sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i BiH je prvi sastanak tog

tijela nakon što je BiH dobila status kandidata. Sastankom je predsjedala pomoćnica direktora Direkcije za europske integracije Darija Ramljak, a u ime EU sastankom je kopredsjedavao Vassilis Maragos iz Europske komisije, priopćeno je iz Direkcije za europske integracije BiH. 

Dnevnik.ba

18. svibanj 2024 04:21