StoryEditor
Član Predsjedništva Bih

Bećirović predlaže razmatranje prijedloga akcionog plana za ispunjavanje priopriteta za članstvo u EU

Piše fena  /  27.03.2023., 13:16h

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović predložio je da se na sjednici Predsjedništva BiH razmotri Prijedlog zaključaka za usvajanje akcionog plana za ispunjavanje 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Europske komisije o Zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji.

Tim prijedlogom šalje se jasna poruka da se deklarativni konsenzus za evropske integracije mora pretvoriti u radni koncenzus za članstvo u EU. Konkretnim mjerama i rokovima za ispunjavanje uslova, institucije države Bosne i Hercegovine će se obavezati da provode obaveze utvrđene akcionim planom, a u skladu s prioritetima iz Mišljenja Europske komisije.

Bosna i Hercegovina se potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU obavezala na postepeno usklađivanje zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU (acquis) kao i njegovu dosljednu primjenu.

Odluka Europskog vijeća, od 15. prosinca 2022. godine, o dodjeli kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini predstavlja snažan poticaj. Istovremeno, ta odluka je i obaveza za državu Bosnu i Hercegovinu i niže nivoe vlasti da ubrzano nastave reformske procese koji će omogućiti otvaranje pregovora za članstvo u EU i imati povoljan učinak na ekonomske, socijalne, političke, sigurnosne, kulturne i druge aspekte života građana Bosne i Hercegovine.

Izradom i usvajanjem akcionog plana za ispunjavanje 14 prioriteta iz Mišljenja Europske komisije o Zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU, osigurale bi se pretpostavke za ostvarivanje bržeg napretka u procesu integracije Bosne i Hercegovine u EU.

O Prijedlogu usvajanja akcionog plana, član Predsjedništva BiH Denis Bećirović je razgovarao i sa šefom Delegacije EU i specijalnim predstavnikom EU u BiH ambasadorom Johanom Sattlerom, koji je, također, podržao taj prijedlog, priopćeno je iz Ureda člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

Dnevnik.ba

02. lipanj 2023 04:45