StoryEditor

Zastupnički dom PSBiH sutra ponovno o prijedlogu proračuna institucija BiH

Piše D  /  14.07.2020., 06:07h

Kako je rečeno Feni u Parlamentarnoj skupštini BiH, Kolegij nije postigao suglasnost o predloženom zakonu, te će se Dom o njemu izjašnjavati u drugom krugu glasanja.

Poslovnikom Zastupničkog doma je definirano da, ako Kolegij Doma ne uspije postići suglasnost, odluku donosi većina od ukupnog broja zastupnika koji su prisutni i koji glasaju, uz uvjet da glasovi „protiv“ ne sadrže dvije trećine ili više zastupnika izabranih iz svakog entiteta.

Zastupnički dom državnog parlamenta je na hitnoj sjednici 9. srpnja, u prvom čitanju, razmatao Prijedlog zakona o Proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2020. godinu, koji je prilikom glasanja dobio opću, ali ne i potrebnu entitetsku većinu, te je upućen Kolegiju na usuglašavanje.

Predsjedništvo BiH je 26. lipnja utvrdilo Priјеdlоg zakona o Proračunu instituciја BiH i mеđunаrоdnih оbvеzа BiH zа 2020. gоdinu, sa izmjenama u tekstu Zakona o Proračunu u dijelu koji se odnosi na  Parlamentarnu skupštinu BiH - Kapitalni izdaci, gdje se predloženi iznos umanjuje za 754.000 KM. Taj iznos sredstava se prebacuje u stavku na poziciju Fonda za saniranje ekonomskih šteta.

Prethodno je Vijeće ministara BiH utvrdilo Nacrt zakona o Proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH 2020. godine, kojim su uvažene okolnosti izazvane pandemijom Covida 19.

Ministarstvo financija i trezora je, uz prihvaćene korekcije, Nacrt proračuna dostavilo Predsjedništvu BiH, nadležnom za njegovo predlaganje.

Ukupni prihodi, primici i financiranje institucija BiH u 2020. godini iznose 996.000.000 KM, koliko iznose i ukupni rashodi, a što je u odnosu na Proračun 2019. godine više za 30.000.000 KM ili tri posto. Servisiranje vanjskog duga iznosi 807.552.931 KM i manje je za 18,2 milijuna KM ili dva posto u odnosu na prethodnu godinu.

Kako je ranije priopćeno iz Vijeća ministara  BiH, tekući izdaci planirani su u iznosu 868.345.000 KM i u odnosu na 2019. godinu manji su za 718.000 KM ili 0,1 posto.

Sredstva za saniranje ekonomskih šteta planirana su u ukupnom iznosu 41.927.000 KM kao nova stavka u Proračunu, od čega na direktnim transferima 14.747.000 KM i na tekućoj rezervi 27.180.000 KM.

Za održavanje lokalnih izbora u BiH Proračunom su planirana sredstva od 4.227.000 KM.

Zastupnici bi sutra trebali razmatrati Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o prijedlogu zaključka zastupnika: Aide Baručije, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta, kojim bi se zadužilo Vijeće ministara BiH da sve ranije usvojene odluke u 2020. godini o novom zapošljavanju stavi van snage, te da se svako novo zapošljavanje vrši samo u slučaju da je to neophodno za funkcioniranje institucije koja podnosi obrazložen i potkrijepljen zahtjev Vijeću ministara BiH.

Predloženi zaključak na prošloj sjednici Zastupničkog doma nije dobio potrebnu entitetsku podršku pa je upućen Kolegiju na usuglašavanje.

Dnevnik.ba

29. studeni 2022 08:57