StoryEditor
demanti

Mirza Hadžić nije sudjelovao u neredima u Mostaru

Piše DESK  /  23.11.2021., 13:13h
Nakon što je Dnevnik.ba objavio informacije iz MUP-a HNŽ o tomu koga je policija identificirala kao sudionike nedavnih navijačkih sukoba u Mostaru, odvjetnik Narcis Selimotić uputio je demanti, navodeći kako njegov klijent Mirza Hadžić nije sudjelovao u neredima. Demanti prenosimo u cijelosti i bez uredničkih intervencija.

Mirza Hadžić, sin Amera , iz Mostar, zastupan po  punomoćniku Narcisu Selimotiću, advokatu , iz Mostara.

Radi: Zahtjev za ispravkom izražavanja.

ZAHTJEV

I             Iskazujem se kao punomoćnik podnositelja zahtjeva , te Vas molim da ubuduće sva pismena i komunikaciju  ostvarujete  putem iskazanog punomoćnika.

Dokaz :  Punomoć za zastupanje.

II             Dana 15.11.2021  godine na stranicama vašeg  portala, autora kako piše Desk, od 13.40H, objavljen je tekst  naslova OSVAJANJE TERITORIJA, Procurila policiji poznata imena sudionika u mostarskim neredima, mural Red Armya i dalje na križanju ulica Mile Budaka i kardinala Stepinca.

 Iz sadržaja teksta se izdvaja dio :

    ...... Pored njih, policija je kao sudionike nereda indetificirala i navijače Veleža Mirana Muratija, ....... ............... i  Mirzu Hadžića.

III          U tekstu se navodi ime moga klijenta kao učesnika u neredima što je apsolutno netačno i neistinito, pa makar tako neprovjerena , neistinitai netačna informacija  dolazila iz policije , koja ionako samo isnosi paušalne navode. Naime, moj klijent nije na dan nereda , u vrijeme kad su se isti dogodili oko 14 sati, bio na prednje navedenoj lokaciji . To je policiji rekao u svome iskazu, a za sve tvrdnje moj klijent ima nedvojbene dokaze kako u vidu svjedoka tako i u vidu posjedovanja snimaka sigurnosnih kamera na privatnim objektima , iz koji se na nedvojben i nesumnjiv nači dokazuje da je u navedeno vrijem bio na sasvim drugim lokalitetima u gradu Mostaru. 

DAKLE, NIJE MOGAO FIZIČKI BITI PRISUTAN NA DVIJE LOKACIJE ISPOVREMENO.

IV   U gore navedenom tekstu nanesena je šteta podnositelju zahtjeva iznošenjem neistinitih činjenica i navoda koja se manifestuje kroz povredu ugleda i časti , te duševnoj boli koja je pretrpljena uslijed takvog netačnog izražavanja.

V         Odredbama iz čl. 6 stav. 2. Zakona o kleveti F BiH propisano je  slijedeće :

„ Za klevetu iznesenu u sredstvima javnog informisanja odgovorni su autor, odgovorni urednik, izdavač , kao i lice koje je  na drugi način vršilo nadzor nad sadržajem tog izražavanja. „

VI           Pravo na slobodu izražavanja i prenošenja informacija prema Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda ograničeno je, između ostalog, zaštitom ugleda i prava drugih što je u konkretnom  tekstu  izostalo.

VII           Stoga su izneseni navodi naškodili časti i ugledu podnositelju  zahtjeva, te je sadržaj iznesenih informacija  takav da predstavlja napad na podnositelja , njegov ugled i čast , jer je isti označen kao osoba sklona destruktivnom djelovanju i osoba koja je opisana kao huligan.

VIII         Podnositelj zahtjeva prema čl. 8 Zakona o kleveti F BiH-a  poduzima sve potrebne radnje uzrokovane  izražavanjem neistinitih činjenica, te podnosi ovaj zahtjev naslovu ,  sa traženjem da isti odmah i o svome trošku, na stranicama svoga online portala objavi ispravku neistinitih izražavanja iz spornog teksta u odnosu na podnositelja zahtjeva, na način da se  u odnosu na njega demantuje sve  izneseno u odnosu na njaga,  briše njegovo ime, te se ubuduće uzdržava od objave sličnih i neprovjerenih  tekstova prema njemu,  a pod prijetnjom tužbe.

IX         Za slučaj da se ne postupi po ovom zahtjevu , najkasnije u roku od 8 dana, od dana prijema , podnositelj  će biti prinuđena svoja prava ostvarivati putem suda , gdje će pored isprike zahtjevati i novčanu zadovoljštinu, što će Vam  bespotrebno prouzrokovati visoke i skupe troškove postupka.

20. travanj 2024 18:20