Article_Top_970x250

Zastupnički dom PFBiH usvojio novi Zakon o zaštiti na radu

peta redovita sjednica

Zastupnički dom PFBiH usvojio novi Zakon o zaštiti na radu

ruj 24, 2019
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Ilustracija: Arhiva

Zastupnici u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH usvojili su na današnjoj sjednici Prijedlog Zakona o zaštiti na radu.

Novim zakonom trebala bi biti osigurana njegova efikasna i dosljedna primjena kroz inspekcijski nadzor i poduzimanjem odgovarajućih mjera inspektora rada.

Cilj tog zakona je osiguranje takvih uvjeta na radu koji, u najvećoj mogućoj mjeri, smanjuju ozljede na radu, profesionalna i oboljenja u vezi s radom, te stvaraju pretpostavke za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih.

Do donošenja novih propisa o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu primjenjivat će se 29 pravilnika SR BiH, FNRJ i SFRJ.

Novi zakon je usklađen s odredbama Konvencije o zaštiti na radu i radnoj sredini i Preporukom o zaštiti na radu i radnoj sredini Međunarodne organizacije rada, kao i revidiranom Europskom socijalnom poveljom, koje se odnose na pravo radnika na sigurne i zdrave uvjete rada, a koje je Bosna i Hercegovina prihvatila i ratificirala.

Također, na današnjoj sjednici usvojen je i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku.

Dnevnik.ba