StoryEditor

Zastupnici PFBiH danas glasaju o uvođenju instituta skraćenog dobrovoljnog likvidacijskog postupka

Piše fena  /  28.05.2024., 13:58h

Federalni ministar pravde Vedran Škobić očekuje da danas zastupnici Federalnog parlamenta izglasaju najznačajnije novosti koje donosi Nacrt zakona o likvidacijskom postupku, te ističe da je planirano da se uvede institut skraćenog dobrovoljnog likvidacijskog postupka po službenoj dužnosti, koji je u Republici Srpskoj uveden još 2019. godine, a kojim se značajno skraćuje period trajanja i pojednostavljuje likvidacijski postupak.

 

- Naime, radi se o subjektima koji su davno oformljeni, pa čak i prije 1990. godine, a danas su formalno upisani u registar, a nemaju upravljačku strukturu. Pri tome, takvi subjekti imaju imovinu koja je u toj činjenici zamrznuta jer nema tko pokrenuti likvidacijski postupak – pojasnio je za Fenu Škobić.

Ovaj Nacrt, koji je utvrdila Vlada Federacije BiH, predviđa da nakon što se utvrdi da su ispunjeni uvjeti za skraćeni dobrovoljni likvidacijski postupak, sud donese rješenje o otvaranju i zaključivanju likvidacijskog postupka, te "po pravosnažnosti rješenja nalaže se brisanje društva iz registra".

- Predviđeno je da se rješenja o otvaranju i zaključenju likvidacijskog postupka objavljuju na oglasnoj ploči suda i internet stranici suda, izuzev Rješenja o otvaranju i istovremenom zaključenju likvidacijskog postupka - koja se dodatno objavljuju i u Službenim novinama Federacije BiH – naveo je za Fenu Škobić.

Kaže da se novim zakonom definiraju četiri vrste likvidacijskih postupaka: prinudna likvidacija, dobrovoljna likvidacija, likvidacija po službenoj dužnosti i drugi slučajevi utvrđeni zakonom.

- Propisano je da se prinudna likvidacija može provesti i ako pravno lice u roku određenom u izrečenoj mjeri zabrane ne ispuni uvjete za obavljanje djelatnosti. Za likvidatora sud može, kako je predviđeno, imenovati člana uprave društva na prijedlog predlagača ili stečajnog upravnika s liste stečajnih upravnika FBiH – rekao je Škobić.

Detaljnije je regulirana i ograničena odgovornost likvidatora, kako prema povjeriocima, tako i prema članovima pravnog lica.

- Propisan je jednogodišnji rok zastare (računajući od dana brisanja poslovnog subjekta iz registra) za odgovornost likvidatora za štetu. Također, propisani su načini unovčenja imovine s i bez tereta, kao i drugi slučajevi likvidacije po službenoj dužnosti, koje pokreće nadležni organ u Federaciji ili kantonu koji dokaže pravni interes – istakao je Škobić.

Regulirano je čuvanje poslovnih knjiga i dokumenata nakon brisanja poslovnog subjekta, kao i način izmirivanja tih troškova.

Dnevnik.ba

14. srpanj 2024 13:58