Article_Top_970x250

Zašto Mektić šuti o paraobavještajnim službama koje djeluju pod kontrolom SDA!?

paraobavještajna šutnja

Zašto Mektić šuti o paraobavještajnim službama koje djeluju pod kontrolom SDA!?

sij 15, 2018
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Do prije par mjeseci pa sve do danas, možda neprimjetna osoba za širu javnost Republike Srpske i Federacije BiH Dragan Mektić, ministar sigurnosti u Vijeću ministara BiH, izazvao je pažnju i velike simpatije posebno bošnjačke nacionalnosti javnim napadima na instituciju i osobu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika optužujući ga ovoga puta, da preko Udruženja "Srpske časti" pravi paravojnu formaciju.

I dok napada Republiku Srpsku, Mektićeva reputacija i popularnost u političkom Sarajevu nezaustavljivo raste. Već se sarajevskim ulicama uveliko priča, da je "Dragan Mektić najpopolarniji političar u Bošnjaka", a po institucijama BiH dobio je počasni naziv "Mektebić".

I dok napada Republiku Srpsku i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, optužujući ga, zajedno s BSA-om, koja je pod apsolutnom kontrolom SDA stranke, da navodno od Udruženja "Srpske časti" vrši regrutaciju i pravi paravojnu formaciju u Republici Srpskoj, ministar Dragan Mektić ni riječi o parastrukturama, paraobavještajnim službama i paravojnim formacijama, koje su “razapale“ svoj šator preko cijele Federacije BiH uz blagoslov vrha Stranke Demokratske Akcije. Naravno, ne možeš na ruku, koja te hrani i samu Stranku Demokratske Akcije, po kojoj si postao danas to što i jesi – ministar sigurnosti BiH.

Na press konferencijama i priopćenjima za medije, nije se moglo nikada čuti, da Dragan Mektić javno progovori o paraslužbama i paravojnim formacijama, koje intenzivivno djeluju na području Federacije BiH. I dok se cijela nepotrebna medijska halabuka jučer digla zbog nekolicine Udruženja "Srpske časti", a “ulje na vatru“ svojim priopćenjem dolio upravo ministar Dragan Mektić, naime, Federacija je ta, koja se nalazi u raljama paravojnih i paraobavještajnih formacija, koje djeluju pod kontrolom SDA. Postavlja se pitanje, kako je moguće, da OBA pod kontrolom SDA stranke ni riječi o tome, da na području Federacije Bosne i Hercegovine trenutno djeluje 46 paravojnih i paraobavještajnih formacija i kvazi humanitarnih islamskih organizacija, koje služe samo kao paravan za financiranje terorizma. Od toga, preko 15 paravojnih i paraobavještajnih ekstremističkih organizacija, koje djeluju pod velom SDA stranke, dok oko 30 kvazi humanitarnih islamskih organizacija služi samo kao paravan za financiranje terorističkih aktivnosti i paravojnih i paraobavještajnih formacija u F BiH.

Na području F BiH trenutno i još uvijek aktivno, ali tajno djeluju slijedeće paravojne i paraobavještajne formacije, kao i islamske ekstremističke organizacije koje se trenutno nalaze pod neposrednom kontrolom SDA stranke. Nabrojat ćemo samo neke:

AIO, Crni labudovi, Crvena ruža, Faraoni, Islamski ratnici, Kambodža, Muslimanska obavještajna služba (MOS), Muslimansko bratstvo, Muslimanski omladinski savez, Nakšibendijski derviški red – Tarikat, Zetra, Elbard Bosnia (Slobodna Bosna), Islamski ratnici, Hamas turabe, grupa od tri do devet, Vevak, BKA, Harakat ul Ansar (HUA), Vehabije i dr.

Gore se pobrojane samo neke paravojne i paraobavještajne formacije, koje još uvijek tajno egzistiraju pod velom Stranke Demokratske Akcije na području F BiH, a o kojima Mektić i direktor OSA-e Osman Mehmedagić - Osmica niti jedne jedine riječi. Na temelju ovoga, Federacija BIH u odnosu na Republiku Srpsku se nalazi u ozbiljnom problemu, u kojima upravo gore nabrojane paravojne i paraobavještajne formacije podrivaju državnu upravu BiH djelujući kao "tijela iz sjene".

Naprimjer, samo paravojna formacija "Crni Labudovi", čiji su pripadnici angažirani kao tjelohranitelji visokih političkih osoba iz redova SDA, broji oko 600 naoružanih članova.

Paratijela ili službe, kao potpora terorističkim aktivnostima:

Na čelu organiziranog djelovanja udruženja koje bi mogle biti logističkom potporom eventualnim terorističkim aktivnostima nalazi se Koordinacijski odbor islamskih omladinskih organizacija u kojem su: Omladinski krug islamske zajednice BiH, Aktivna islamska omladina, Mladi muslimani, udruga građana Al Furcan, Bosanski akademski klub i udruga boraca Fatih. Daleko najduži staž na ovim prostorima imaju Mladi muslimani. Mladomuslimanska strategija temelji se na tezi da islam posjeduje filozofsko-religijsku i praktičnu superiornost nad ostalim ideološkim konceptima, smatrajući islam primarno idejno-političkom, a ne samo religijskom kategorijom.

Islam se nudi kao optimalan obrazac ("treći put") za organizovanja društva i države. Takav teorijski prijedlog za razvoj političkog islama i panislamizma na ovim prostorima potiče praktično djelovanje organizacija kao što su Mladi muslimani i ostale nabrojane organizacije. Osim toga, očito, da na dio bošnjačke mladeži neposredno, s vidnim efektima, imaju utjecaj uvezene islamističke opcije – od vehabizma do talibanizma.

Osim teorijskoga vjersko-političkoga predloška, za ovakav razvoj stanja ključna su ratna događanja u BiH i ravnodušje velesila u tom vremenu. Novo mladomuslimanstvo je stvarnost ideološko-političke realnosti, a pitanje je hoće li će biti i faktor u budućnosti. Sa sigurnosnog aspekta, ključno je pitanje u kojemu će se smjeru kretati profiliranje ovih grupa: u sve oštriji radikalizam ili u racionalnu političku artikulaciju, piše Dnevno.ba

Dnevnik.ba