Article_Top_970x250

Za strateške ciljeve ministarstvima u FBiH nedostaje stručnih kadrova

PLAN RADA VLADE FBIH

Za strateške ciljeve ministarstvima u FBiH nedostaje stručnih kadrova

ožu 18, 2018
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Nedostatak obučenih kadrova i proračunskih sredstava može dovesti do nerealizacije strateških planova ministarstava u Vladi FBiH planiranih za ovu godinu. Na taj problem upozorili su iz gotovo svih ministarstava u dokumentu plana i programa rada Vlade FBiH za ovu godinu.

Ministarstvo pravosuđa

Iz Ministarstva pravosuđa FBiH u objašnjenju svojih strateških ciljeva za ovu godinu navode kako je to Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH, zatim aktivnosti koje se odnose na razvijanje mehanizma koordinacije u poslovima europskih integracija s nadležnim institucijama BiH te aktivnosti u pripremi dokumenata za pododbore i izvješće o BiH, piše Večernji.ba

- Mogući problemi i rizici u realizaciji ovog cilja mogu se pojaviti i zbog nedostatka ljudskih kapaciteta u organizacijskim jedinicama, pogotovo što u Odjelu za strateška planiranja i europske integracije te upravljanje ljudskim resursima nema ni jednog zaposlenog - navode iz Ministarstva pravosuđa FBiH.

Dalje navode kako se poboljšanje učinkovitosti i transparentnosti u oblasti pravosuđa - sažetak prioriteta u okviru ovog operativnog cilja u 2018., odnosi na izradu novih zakona te izmjena i dopuna zakona.

- Realizacijom ovog operativnog cilja osigurat će se poboljšanje stanja u oblastima registracije poslovnih subjekata, kaznenog postupka, stečaja, rada notara, vještaka itd. Također, sudjelovat će se i u aktivnostima koje se na razini institucija BiH realiziraju u okviru strategije za sektor pravosuđa od 2014. do 2018.

Mogući problemi i rizici u realizaciji ovog operativnog cilja mogu se pojaviti ako dođe do problema u realizaciji proračuna FBiH te posebno istaknutoga problema zbog nedostatka ljudskih kapaciteta u sektoru pravosuđa u kojem su, uz pomoćnika ministra, zaposlena 2 stručna suradnika i čiji je broj, s obzirom na nadležnost i planirani broj zakona u tom sektoru, nedovoljan.

Posebno ističemo problem i rizik ako planirane zakone ne usvoji Parlament FBiH - naveli su iz tog ministarstva.

Jačanje ministarstava

Iz Ministarstva financija FBiH institucionalno jačanje ministarstava navode kao jedan od svojih strateških ciljeva.

- Na ovaj način nastoje se ojačati kapaciteti Federalnog ministarstva financija u smislu brojnosti i stručnosti zaposlenih kako bi što bolje i uspješnije odgovorili izazovima koji predstoje - stoji u obrazloženju Ministarstva financija Federacije BiH.

Iz Federalnog ministarstva unutarnjih poslova upozorili su kako je, ako se pravno regulira izrada propisa iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, potrebno u Ministarstvu sistematizirati najmanje dva radna mjesta osobama (stručni savjetnik) koje bi rješavale stručne i upravne stvari iz nadležnosti MUP-a FBiH utvrđene tim zakonom, i dva federalna inspektora koja bi obavljala inspekcijski nadzor po navedenom zakonu.

Također, zbog unapređenja stanja u oblasti zaštite ljudi i imovine te zaštite od požara u Federaciji BiH, nužno je osigurati adekvatne kadrovske, infrastrukturne i materijalno-tehničke pretpostavke kako bi Inspektorat što učinkovitije obavljao svoju nadzornu i kontrolnu funkciju u subjektima iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutarnjih poslova.

Programi djelovanja obuhvaćeni ovim strateškim ciljem podrazumijevaju kontinuirana ulaganja u kadrovsko jačanje Federalne uprave policije i jačanje materijalno-tehničkih kapaciteta - naveli su iz MUP-a Federacije BiH. Potrebu za kadrovskim jačanjem izrazili su i iz drugih ministarstava.

Dnevnik.ba

 

Article_Bottom_970x250