Article_Top_970x250

Vozači koji idu iz pravca Kiseljaka neće više morati ići na Ilidžu

sarajevska obilaznica

Vozači koji idu iz pravca Kiseljaka neće više morati ići na Ilidžu

pro 12, 2020
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Ilustracija: Arhiva

JP Autoceste FBiH i domaća tvrtka Euro-Asfalt d.o.o. potpisali su ugovor za izgradnju Sarajevske obilaznice – LOT 3B. Ugovor uključuje izvođenje radova na izgradnji gradske ceste LOT 3B između petlje Vlakovo i Mostarskog raskrižja. Duljina poddionice LOT 3B je 1,44 kilometara.

Vrijednost ugovora je 23.283.000 KM s PDV-om i financira se iz vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH. Na ovoj poddionici gradit će se dva vijadukta i četiri traka fizički odvojena cestom. Rok izgradnje je 14 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao prometnog traka (vozni i preticajni) za svaki smjer kretanja.

Trasa LOT 3B je spoj petlje Vlakovo s Petljom na Mostarskom raskrižju na magistralnu cestu M-17/M-5. Izgradnjom LOT 3B omogućit će se bolja povezanost autoceste na Koridoru Vc s mrežom prometnica nižeg ranga, magistralnim i lokalnim cestama. Konkretnije, omogućit će se direktna veza za vozila koja prema petlji Vlakovo na autocesti dolaze s kružnog toka na Mostarskom raskrižju, odnosno iz pravca Kiseljaka, Rakovice, Pazarića i Hadžića.

Inače ova lokacija predstavlja veliki problem vozačima, jer svi koji dolaze na Mostarsko raskrižje s južne strane ne mogu se uključiti na autocestu. Prinuđeni su ići na Ilidžu da se okrenu i ponovno vrate na Mostarsko raskrižje pa kroz Vlakovo na autocestu. Također, izgradnjom ove spojne prometnice će se rasteretiti lokalna prometnice kroz naselje Vlakovo i podići će se sigurnost pješaka i vozila na njoj.

Dnevnik.ba