Article_Top_970x250

Vlada HNŽ-a odobrila 2,71 milijuna maraka za branitelje

mostar

Vlada HNŽ-a odobrila 2,71 milijuna maraka za branitelje

lip 16, 2020
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Vada Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ, na danas održanoj sjednici, na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, dala je suglasnost na Program utroška sredstava za 2020. godinu u iznosu od 2,71 milijuna maraka.

Programom je predviđeno niz aktivnosti, uz ostalo, stambeno zbrinjavanje (600.000 KM), grantovi udrugama (598.760 KM), pomoć programima upošljavanja i samoupošljavanja (300.000 KM), zdravstveno osiguranje (290.000 KM) te medicinska prevencija i rehabilitacija (270.000 KM).

Također, Vlada HNŽ-a dala je suglasnosti na programe sufinanciranja zapošljavanja djece poginulih branitelja i ratnih vojnih invalida, te stjecanje radnog iskustva i usavršavanja djece poginulih branitelja u Ministarstvu. Vlada će putem Ministarstva za realizaciju ovih programa izdvojiti 200.000 KM, a Federalni zavod za zapošljavanje 100.000 KM, priopćeno je iz Vlade HNŽ-a.

S ciljem otklanjanja zapreka za slobodno raspolaganje imovinom, zaštite imovine Županije i postupanja po zahtjevima za kupovinom stanova dodijeljenih na korištenje, Vlada je usvojila elaborat o izvršenom utvrđivanju nabavne, amortizirane i knjigovodstvene vrijednosti imovine (stanova), te dala suglasnost Ministarstvu za uknjižavanje 43 stana u stambeno-poslovnom objektu ORCA u Mostaru u knjigovodstvo Ministarstva.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojen je niz odluka i dana suglasnost, među ostalim, na program utroška sredstava za lovstvo i raspodjelu namjenskih sredstava za zaštitu i unaprjeđenje ribarstva. Također, prihvaćen je Program utroška 180.000 KM za transfere u veterinarstvu osobito provedbu programa mjera zdravstvene zaštite životinja od bruceloze u 2020. godini. Prihvaćena je i informacija o stanju u oblasti lovstva za lovnu 2019.-2020. godinu na području HNŽ-a, prenosi Fena.

Odobrena sredstva za cjepiva protiv bjesnoće i gripe

Županijska vlada razmotrila je izvješća o radu i poslovanju za 2019. godinu zdravstvenih ustanova čiji je osnivač odnosno suosnivač HNŽ-a: Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, KB „Dr. Safet Mujić“ Mostar, Opće bolnice Konjic, Doma zdravlja Stari Grad Mostar i Zavoda za javno zdravstvo HNŽ. Prihvaćen je Prijedlog odluke o usvajanju izvješća koja će biti upućena u daljnjiu skupštinsku proceduru.

Također, usvojena je odluka kojom se odobrava 40.000 KM za nabavku cjepiva protiv bjesnoće i gripe.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju gospodarskog razvitka HNŽ-a, Vlada je na prijedlog Ministarstva gospodarstva donijela više odluka o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribuiranja električne energije u općinama Čitluk i Stolac.

Također, usvojeno je izvješće o realizaciji Zbirnog plana svih nositelja Programa razvitka malog gospodarstva HNŽ 2016. - 2020. godine i Strategije razvitka malog i srednjeg poduzetništva u HNŽ-u za razdoblje 2012.- 2020. godine u kojem se daje pregled poduzetih programa, projekata i mjera u 2019. godini.

Raseljenim osobama i povratnicima 460.000 KM

Nastavljajući aktivnosti potpore prognanima i izbjeglima, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Program Uprave za prognane i izbjegle za utrošak 460.000 KM namijenjenih potpori raseljenim osobama i povratnicima, potpori u održivom povratku te readmisiji povratnika.

Usvojena je i Odluka o plaćanju troškova kolektivnih centara za 2020. čime su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 32.700 KM potrebna za održavanje centara, plaćanje režijskih troškova i troškova tekućeg održavanja.

Vlada HNŽ-a također je usvojila Odluku o utvrđivanju visine iznosa uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje raseljenih osoba i povratnika za 2020. godinu i Odluku o utvrđivanju visine naknade za podmirivanje troškova sprovoda raseljenih osoba i povratnika za 2020.

Razmotren je i usvojen Okvirni akcijski plan radnog tijela za borbu protiv korupcije HNŽ-a za preveniranje korupcije u vrijeme trajanja pandemije covid-19. Istaknuto je, uz ostalo, kako je posebna pozornost posvećena preveniraju zlouporabe financijskih i materijalnih donacija međunarodnih donatora, preveniranju zlouporabe javnih nabava, preveniranju zlouporabe poticaja, te koordiniranju aktivnosti antikorupcijskih tijela.

Na današnjoj sjednici usvojeno je i Izvješće o radu Agencije za privatizaciju u HNŽ za 2019. godinu, te dana suglasnost na Program rada Agencije za ovu godinu.

Dnevnik.ba