StoryEditor
odluka

Vlada FBiH: Aerodromu Bihać skoro 20 milijuna KM

Piše fena  /  21.07.2022., 13:58h

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela Odluku o usvajanju programa utroška sredstava kapitalnog transfera „Kapitalni transferi javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Bihać“ utvrđenog Proračunom FBiH za tekuću godinu ovom ministarstvu, u iznosu od 19.700.000 KM.

Sredstva će biti utrošena za otkup zemljišta, izgradnju poletno sletne staze (PSS), izradu elaborata o zaštiti kulturnoga naslijeđa, nadzor nad izvođenju radova, te usluge izrade idejnih i glavnih projekata, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da vrši kontinuiran nadzor o utrošku sredstava, te da s JP Aerodrom Bihać d.o.o. Bihać potpiše ugovor kojim će se urediti način prijenosa sredstava, provedba postupka javne nabavke i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

Javno poduzeće Aerodrom Bihać d.o.o. Bihać je dužno o utrošku sredstava kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, a nakon utroška sredstava, najkasnije do 28.2.2023. godine, dužno je načiniti ukupni izvještaj o utrošenim sredstvima transfera i dostaviti ga Ministarstvu zajedno s odlukom Nadzornog odbora o njegovom usvajanju.

Danas je usvojen i program utroška dijela sredstava tekućeg transfera Subvencije javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Bihać utvrđenih u ovogodišnjem proračunu FBiH u iznosu od 170.000 KM.

Suglasnost za izdavanje energetskih dozvola gospodarskim društvima za izgradnju vjetroelektrane i fotonaponske elektrane

Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju i dala prethodne suglasnosti Federalnom ministarstvo energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetskih dozvola privrednom društvu “Suzlon Wind Energy BH” d.o.o. za izgradnju vjetroelektrane Ivan Sedlo na lokalitetu općine Hadžići.

Radi se o pet pojedinačnih proizvodnih jedinica VE-1, VE-2, VE-3, VE-4 i VE-5 Ivan Sedlo ukupne instalirane nazivne snage od po 5 MW, odobrene snage priključenja od po 5 MW i planirane godišnje proizvodnje električne energije od po 15,65 GWh, a koje se planiraju graditi na području općine Hadžići.

U informaciji Federalnog ministarstvo energije, rudarstva i industrije, uz ostalo, navedeno je da je riječ o prvom projektu ovakve vrste u Kantonu Sarajevo, jer predstavlja investiciju u proizvodna postrojenja koja koriste obnovljivi izvor energije za proizvodnju električne energije.

Također, imajući u vidu strateška opredjeljenja BiH za ispunjavanje ciljeva u povećanju bruto finalne potrošnje energije iz obnovljivih izvora, projekt izgradnje VE-1 do VE-5 Ivan Sedlo je od velikog značaja za područje Kantona Sarajevo, a samim tim i Federacije BiH, jer direktno promovira upotrebu obnovljivih izvora energije, navodi se u priopćenju.

Na današnjoj sjednici, Vlada Federacije BiH usvojila je i informaciju, te dala prethodne suglasnosti Federalnom ministarstvo energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetskih dozvola privrednom društvu “Eco-Wat” d.o.o. Kiseljak za izgradnju fotonaponske elektrane B1, B2, B3, B4, B5 i C1 instalirane nazivne snage od po 4,999 MW, odobrene snage priključenja od po 4,999 MW, te planirane godišnje proizvodnje električne energije od po 7.150,086 MWh, a koja se planira graditi na lokalitetu općine Stolac, u Poslovnoj zoni Hodovo.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da pristupi aktivnostima propisanim Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, na izdavanju ovih energetskih dozvola.

Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o statusu realizacije projekata izgradnje zamjenskih termoblokova (Blok 7 - TE Tuzla, Blok 8 - TE Kakanj i Blok 1- TE Banovići), koja će biti proslijeđena Parlamentu FBiH na razmatranje. Ovo federalno ministarstvo zaduženo je da u skladu s EU direktivama, te potpisanim i preuzetim obvezama izvrši izmjene i dopune energetske strategije FBiH.

Danas je prihvaćena i informacija ovog federalnog ministarstva o pregovorima o prijedlogu ciljeva Bosne i Hercegovine za 2030. godinu, te data suglasnost na prijedlog ciljeva BiH za 2030. godinu, koji je dostavilo Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Prijedlog ciljeva za Federaciju BiH su dio ukupnih ciljeva za 2030. godinu za BiH i predstavljaju dobru osnovu za izradu Integriranog energetskog i klimatskog plana BiH do 2030. godine (NECP BiH). Federalno ministarstvo zaduženo je da i dalje sudjeluje i prati pregovore sa Europskom komisijom i Sekretarijatom Energetske zajednice i sve aktivnosti na donošenju Integriranog energetskog i klimatskog plana BiH 2030. godine i o tome izvještava Vladu Federacije BiH.

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku o dodjeli sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2022. godinu ovom ministarstvu „Kapitalni transferi javnim poduzećima - OTF d.o.o. Sarajevo - za povećanje kapitala Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče“.

Na sjednici se Vlada FBiH upoznala i s informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o broju zaposlenih na dan 31.12.prošle godine u privrednim društvima koja su dobila financijsku pomoć u 2020. godini (za vrijeme pandemije). U skladu s podacima, u ovim privrednim društvima na dan 31.12.2020. godine broj zaposlenih iznosio je 33.348, dok je na isti dan 2021. godine broj zaposlenih iznosio 34.704 zaposlenika, te je utvrđen porast od 1.356 zaposlenika.

Također, danas su usvojeni izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa i obveznica, na dane 14. lipnja i 21. lipnja.

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je donijela odluke o raspisivanju javnog natječaja i utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje članova Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo uime državnog kapitala, te utvrdila tekst javnog natječaja.

Vlada Federacije BiH je za sudjelovanje u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava opunomoćila Gorana Buhača (JP Ceste Federacije BiH), Jakuba Mušinbegovića (Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići) i Adnana Frljaka (BNT- Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik), priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Dnevnik.ba

29. siječanj 2023 01:26