Article_Top_970x250

Vjetroelektranu Podveležje grade kompanije iz BiH

ekonomija

Vjetroelektranu Podveležje grade kompanije iz BiH

kol 13, 2020
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Vjetroelektrana "Podveležje" u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, projekt je od obostranog interesa i koristi za lokalnu zajednicu i Elektroprivredu BiH.

Još u fazi priprema za izgradnju, lokalna zajednica je ostvarila direktne financijske efekte. Za projekte unapređenja zaštite okoliša i životnog standarda stanovništva, Elektroprivreda BiH je Gradu Mostaru uplatila milijun KM, a uplaćena je i jednokratna koncesiona naknada u iznosu milijun i 10 tisuća KM. 

Zajedničkim djelovanjem Elektroprivrede BiH i Grada Mostara, definiranim Programom o međusobnoj suradnji s ciljem realizacije Vjetroelektrane "Podveležje", rekonstruirana je dionice lokalnog puta Podvelež - Šipovac - Okolište u dužini 2,5 km.

U ovaj projekt Elektroprivreda BiH investirala je milijun KM, a osim potreba lokalnog stanovništva, zadovoljene su i potrebe transporta zahtjevene i specifične opreme iz Luke Ploče do gradilišta na podveleškom platou. 

- Oprema za Vjetroelektranu je veoma teška i van standardnih gabarita. Samo jedna lopatica vjetroagregata je duga preko 50 metara i teška više od 11 tona, tako da smo na više lokacija morali uraditi detaljne rekonstrukcije horizontalnih krivina, te izmještanje stubova niskonaponske mreže - ističe član Stručnog tima za realizaciju LOT-a 3 - VE "Podveležje" Elvedin Borovina. 

Angažman mostarskih kompanija HP Investing, Amitea i Izgradnja Tojaga na izgradnji pristupnih puteva, servisnih  puteva i montažnih platoa za 15 vjetroagregata, za što je Elektroprivreda BiH izdvojila 5,2 milijuna KM (sa PDV-om), te rekonstrukciju lokalnog puta, potvrda su pozitivnog efekta provedbe projekta na razvoj lokalne privrede. U realizaciji dosadašnjih i trenutnih aktivnosti na gradilištu, angažirane su i druge kompanije iz Mostara, te sarajevske i tuzlanske (Geoing d.o.o., Građevinski istražni centar d.o.o., Tehnozaštita d.o.o. i IGH iz Mostara, Winner d.o.o., Minersko d.o.o. i IPSA d.o.o. iz Sarajeva, te Umel d.o.o. i Elektrocentar Petek d.o.o. iz Tuzle). 

Puštanjem objekta Vjetroelektrane u pogon lokalna zajednica će imati godišnje prihode po osnovu koncesijske naknade u iznosu 2,5 posto od ostvarene proizvodnje u tijeku godine, po osnovu poreza na dobit, drugih poreza, naknada i doprinosa. 

Dnevnik.ba