StoryEditor
nema interesa

Više profesora nego studenata: Na agronomiju Univerziteta Džemal Bijedić upisano samo 5 brucoša u prvom roku

Piše desk  /  25.09.2021., 12:08h
Agromediteranski fakultet Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru ove godine je ponudio upis na 4 smjera s ukupno 145 mjesta.

Na prvom upisnom roku na svakom smjeru je ponuđeno 35 do 40 mjesta, a fakultet je odobrio upis svim kandidatima koji su se prijavili, čak i kandidatima s izuzetno niskih 33 od 100 bodova.

image

Plan upisa

SCREENSHOT -

Bilo je ukupno samo 6 zainteresiranih kandidata – 5 na smjeru hortikulture i 1 na povrtlarsko-voćarskom smjeru.

image

Popis upisanih

SCREENSHOT -

Može se zaključiti da nisu postojali nikakvi kriteriji upisa na fakultetu koji i inače ne slovi kao težak.

Na drugom, jesenskom roku, Agromediteranski fakultet je u natječaju za upis maknuo sve smjerove osim hortikulture, dakle ostali smjerovi su ukinuti zbog nepostojanja interesa, uključujući i smjer povrtlarstva i cvjećarstva gdje se prijavio samo 1 student, što nije bilo dovoljno za održavanje nastave.

Sveukupno, nakon prvog roka upis je ponuđen samo petorici (5) studentica ili studenata, te dalje nastava za prvu godinu studija nastavlja samo za 1 od 4 inicijalno ponuđena smjera.

Preostaje nada da će drugi rok popraviti brojke, no već sada je gotovo sigurno da će ovaj fakultet imati više profesora nego studenata prve godine.

Manjak interesa se dogodila i na nekim smjerovima Fakulteta humanističkih nauka, kao i Nastavničkom fakultetu. 

Na drugom upisnom roku bosnistika i historija su naprosto iščeznule, i to ne radi toga što su popunjene – ovi smjerovi su i u prijašnjim godinama imali problema s privlačenjem interesa, pa je tako privremeno ukinut smjer bosanskog jezika, da bi bio zamijenjen bosnistikom, a od koje se još jedanput odustalo, na drugom roku. 

Na Nastavničkom fakultetu „iščeznuli” su smjerovi biologije, te kemije.

Univerzitet Džemal Bijedić posljednjih godina pokušava osmisliti nove programe koji bi privukli veći interes od ukinutih smjerova. Najuspješniji primjer je novi smjer zdravstvena njega na generalnim univerzitetskim studijima, gdje vlada veliki interes i gdje se upisalo više od 30 brucoša samo na prvom roku. Od 8 fakulteta ovog univerziteta, tradicionalno najveći interes vlada za Fakultet informacijskih tehnologija (FIT) gdje se na prvom roku upisalo 57 brucoša koji će studirati u Mostaru, uz oko 200 „daljinskih” studenata iz cijele BiH na programu distance learning, koji će nastavu pratiti online.

Dnevnik.ba

28. listopad 2021 00:39