Article_Top_970x250

Verificirani odgovori na 1.400 pitanja iz Upitnika

europski put

Verificirani odgovori na 1.400 pitanja iz Upitnika

lis 24, 2017
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Kada je u pitanju dinamika odgovoranja na pitanja iz Upitnika Europske komisije do sada su verificirani odgovori na prvih 17 poglavlja odnosno na oko 1.400 pitanja i prvih 7.000 stranica se već prevode, kazao je danas predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.

Dodajući da je na taj način pokazano da Mehanizam koordinacije funkcionira, Zvizdić je tako na zajedničkoj sjednici oba doma Parlamentarne skupštine BiH odgovorio na pitanje izaslanika Kluba Srba u Domu naroda Dragutina Rodića (DNS) o funkcioniranju tog mehanizma.

Rodić je još tražio i odgovor na to jesu li usvojeni poslovnici o radu svih radnih tijela unutar Mehanizma koordinacije, a Zvizdić je naveo da su, između ostaloga, usvojeni Poslovnik o radu Kolegija za eurospke integracije, odluka o uspostavljanju komisije za europske integracije te Poslovnik o radu komisije za europske integracije.

- Usvojena je i odluka o uspostavljanju radnih grupa za eurospke integracije, odluka o uspostavljanju radne grupe za političke kriterije, radne grupe za ekonomske kriterije i radne grupe za reformu javne uprave te liste predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja radnih grupa i drugi dokumenti - kazao je Zvizdić.

Potvrdio je da je da su svi posvećeni da promptno odgovore na pitanja iz Upitnika Europske komisije, a više od 1.000 službenika imenovano je u sve radne grupe te je održano oko 160 sastanaka. Trenutno se, zaključio je Zvizdić, može govoriti o optimističnim projekcijama, ukoliko ne bi bilo političkih blokada, i to na način da će do kraja ove godine biti pripremljeni odgovori, prevedeni na engleski i upućeni u Bruxsell.

Dnevnik.ba

 

Tagovi: