Article_Top_970x250

Uvrštena 22 nova lijeka na listu lijekova HNŽ-a

utvrđivanje liste

Uvrštena 22 nova lijeka na listu lijekova HNŽ-a

svibnja 22, 2019
dnevnik.ba
dnevnik.ba

FOTO: FENA

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) u srijedu je na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje HNŽ-a.

Odlukom, na listu lijekova koja nije proširivana od 2011. godine, uvrštena su 22 nova generička lijeka iz grupe inzulina, antiepileptika, antikoagulansa, antihipertenziva, antipsihotika, antidepresiva, analgetika i hipolipemika.

Također je utvrđena "A" i "B" lista lijekova, s tim da se lista "A" financira u stopostotnom iznosu na teret obveznog zdravstvenog osiguranja, dok se na "B" listi nalaze lijekovi sa sudjelovanjem Zavoda u određenom postotku.

Kako se navodi u priopćenju Ureda za informiranje Vlade HNŽ-a, za financiranje nove proširene liste u prvoj godini propisivanja bit će osigurano oko 1,5 milijuna maraka.

Vlada je, također, utvrdila način utroška, kriterije, uvjete i način raspodjele sredstava u ukupnom iznosu od 100.000 maraka za financiranje projekata socijalne politike.

Istaknuto je kako će sredstva, nakon provedenog javnog poziva, biti dodijeljena projektima koji su, uz ostalo, usmjereni na pružanje potpore starijim osobama, promoviranje i zaštitu ljudskih prava i prava djeteta, te programe socijalnog poduzetništva.

Iz područja socijalne skrbi usvojena je Odluka kojom se utvrđuju način utroška, kriteriji, uvjeti i način raspodjele 72.000 maraka za javne kuhinje u HNŽ-u.

Vlada je dala suglasnost resornom ministarstvu za pokretanje postupka nabave u ukupnoj vrijednosti od 50.000 maraka kako bi se nastavilo s projektom dodjele školskog pribora i školskih torbi za učenike iz socijalno ugroženih obitelji.

U vezi s radom Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada je usvojila Program utroška sredstava vrijedan oko 2,5 milijuna maraka. Ta sredstva bit će utrošena za financiranje braniteljskih udruga i organizacija, stambeno zbrinjavanje, zdravstveno osiguranje, ortopedska i druga pomagala, medicinsko preveniranje i rehabilitiranje, te pomoć programima upošljavanja i samoupošljavanja branitelja.

Također, usvojeno je niz odluka koje se odnose na odobravanje jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja branitelja i članova njihovih obitelji i usluge banjsko-klimatskog liječenja, odnosno medicinskog rehabilitiranja.

Vlada je razmotrila i tekst Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji kojega je sačinilo Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida, te usvojila Zaključak da primjedbe na njegov sadržaj uputi Skupštini HNŽ-a.

Iz resora Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, Vlada je usvojila Program utroška 200.000 maraka za transfer neprofitnim organizacijama.

Ciljevi Programa su rješavanje specifičnih lokalnih problema vezanih za okoliš i prirodu, unapređenje kvalitete života šire zajednice, podizanje razine svijesti građana o zaštiti okoliša te unapređenje komuniciranja i suradnje Ministarstva s neprofitnim organizacijama kao bitnim sudionicima provedbe mjera zaštite okoliša i prirode.

Vlada je, također, usvojila Program utroška 1,1 milijun maraka namijenjenih jačanju turističkih kapaciteta. Istaknuto je kako su ciljevi Programa, uz ostalo, podizanje konkurentnosti, kvalitete i promoviranja kroz potporu ulaganjima u poboljšanje strukture, kvalitete i dodatne ponude smještanih objekata, razvitak novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, te aktiviranje neiskorištenih turističkih resursa i kreiranje novih motiva za dolazak turista.

Nastavljajući potporu lokalnoj zajednici u HNŽ-u, Vlada je i ove godine usvojila i Odluku kojom je utvrdila način utroška 1,5 milijuna maraka za prijevoz učenika osnovnih škola.

Iz resora Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, također su donesene odluke o raspisivanju javnih poziva za sufinanciranjem djelatnosti i projekata iz područja športa i kulture.

Vlada je razmotrila i prihvatila Informaciju o lošem stanju zgrade Županijskog suda u Mostaru te usvojila zaključak kojim je zadužila Fond za zaštitu okoliša da uradi procjenu potrebnih radova s ciljem traženja pomoći međunarodnih institucija koje mogu sudjelovati u obnovi zgrade.

Usvojena je i Odluka o načinu obračuna troškova prijevoza za uposlene korisnike Proračuna HNŽ kojom se, na jednoobrazan način, utvrđuje naknada za troškove prijevoza od mjesta prebivališta do radnog mjesta i natrag. Odluka će stupiti na snagu 1. siječnja 2020. godine, navodi se u priopćenju, prenosi FENA.

Dnevnik.ba

Tagovi: