Article_Top_970x250

Usvojen Proračun općine Stolac za 2021. godinu

nakon javne rasprave

Usvojen Proračun općine Stolac za 2021. godinu

sij 22, 2021
dnevnik.ba
dnevnik.ba
dnevnik.ba
dnevnik.ba
dnevnik.ba
dnevnik.ba
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Foto: Društvene mreže

Općinsko vijeće Stolac usvojilo je na današnjoj I. sjednici Proračun općine Stolac za 2021. godinu. Ukupni prihodi i primici Proračuna općine Stolac za 2021. godinu planiraju se u iznosu od 9 018 939, 00 KM, što je za 1,79% manje u odnosu na plan Proračuna 2020. godine.

Usvajanju proračuna prethodilo je njegovo stavljanje na javnu raspravu, isti je stavljen na javni uvid na službenoj stranici, te su se prijedlozi, primjedbe i sugestije mogle dostaviti u pisanoj formi u Službu za financije ili putem službenog e-maila.

Jedan dio kapitalnih projekata koji su dijelom realizirani u 2020. godini, planirani su i nastavljaju se u 2021. godini, kao što su projekti vezani za: nastavak radova na vodoopskrbnom sustavu na Dubravskoj visoravni, projekt iluminacije Starog grada, nastavlja se i sanacija lokalnih putova u općini Stolac, obnova Srednje škole Stolac i Dječjeg vrtića Stolac, utopljavanje Doma Zdravlja Stolac kao i sanacija javnih površina. Nastavljaju se radovi na izgradnji komunalne i cestovne infrastrukture u Gospodarsko - poslovnoj zoni Hodovo.

"Proračun se dosta oslanja na projekte koji se financiraju s viših razina vlasti, određenih fondova, ministarstava, mislim da je realan i izvodiv, daje nam prostor za podizanje komunalne i putne infrastrukture, a isto tako i Gospodarsko - poslovne zone Hodovo gdje stvaramo uvijete za jedan jači gospodarski oporavak u Stocu" istaknuo je načelnik Bošković prilikom izlaganja Proračuna.

Nakon usvajanja Proračuna općine Stolac za 2021. godinu, usvojena je Odluka o izvršenju Proračuna općine Stolac za 2021. godinu.

Odlukom o odobravanju kratkoročnog kreditnog zaduženja općine Stolac, odobrava se kreditno zaduženje na iznos glavnice od 278 100,00 KM za razdoblje od 02.01. 2021 do 31.12.2021. godine.

Usvojena je i Odluka o visini prosječne konačne građevne cijene m2 korisne stambene površine na području Općine Stolac. Radi se o tehničkoj odluci koju vijeće donosi svake godine. Prosječna konačna građevna cijena m2 korisne stambene površine na području Općine Stolac iznosi kao i prethodnih godina i poslužit će kao temelj za izračunavanje visine rente za 2021. godinu. Donosi se na godišnjoj razini i služi za obračun rente prilikom izdavanja odobrenja za gradnju objekata te predstavlja jedan od uvjeta za izdavanje građevinske dozvole.

Donesena je i Odluka o Pristupanju izmjeni i dopuni Prostornog plana općine Stolac za razdoblje od 2013-2023. godine. Godine 2013. krenulo se u prvu poslijeratnu izradu Prostornog plana općine Stolac. Prostorni plan općine usvojen je i primjenjuje se od 2017.godine. Ciljano se ide u izmjene i dopune Prostornog plana, jer se pojavio određeni broj
investitora koji bi ulagali u općinu Stolac.

Data je suglasnosti na Imenovanje Općinskog javnog pravobranitelja Joze Matića koji ostaje i dalje općinski javni pravobranitelj.

Dnevnik.ba