Article_Top_970x250

Usora: Potpisani ugovori za sanaciju prometnica

Radovi na infrastrukturi

Usora: Potpisani ugovori za sanaciju prometnica

svibnja 08, 2017
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Kada su u pitanju prometnice ovo nije kraj aktivnostima na sanaciji usorskih prometnica. U tijeku su pripreme za provođenje postupka javne nabave radova za sanaciju devijacija na asfaltnim cestama i za sanaciju makadamskih cesta.

Danas su u uredu Općinskog načelnika Zvonimira Anđelić potpisani ugovori za sanaciju prometnica u općini Usora. U potpisivanju ugovora sudjelovali su pored Općinskog načelnika i Kasim Hajdić, direktor HAJDIĆ d.o.o. Maglaj, kao izvođač radova, Mario Čolić, direktor „INGART“ d.o.o. Usora, kao nadzorni organ nad izvođenjem radova, te Dario Katić, pomoćnik Načelnika u Službi za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam i Anto Bonić, pomoćnik Načelnika u Službi za gospodarstvo i financije.

Nakon provedenog postupka prema ZJN sa odabranim izvođačem radova HAJDIĆ d.o.o. Maglaj potpisana su dva ugovora za dva lot-a i to LOT 1: Sanacija otvora (udarnih „rupa“) na lokalnim asfaltnim prometnicama na području općine Usora i LOT 2: Sanacija klizišta Pejići u MZ Žabljak. Ukupna vrijednost radova iznosi 28.156,06 KM. Nadzor nad ovim radovima povjeren je firmi „INGART“ d.o.o. Usora sa kojom je također zaključen ugovor za usluge stručno-tehničkog nadzora.

Kada su u pitanju prometnice ovo nije kraj aktivnostima na sanaciji usorskih prometnica. U tijeku su pripreme za provođenje postupka javne nabave radova za sanaciju devijacija na asfaltnim cestama i za sanaciju makadamskih cesta.

Budući da je temeljem Sporazuma potpisanog u petak 05.05.2017. godine sa Županijskom upravom civilne zaštite Zeničko-dobojske županije, o međusobnim pravima i obvezama vezanim za pomoć za saniranje šteta nastalih uslijed poplava i klizišta u 2014. godini, osigurano 37.439,00 KM to će se za ova sredstva provesti zaseban postupak nabave, a ostali dio nužnih radova na sanaciji devijacija i sanaciji makadamskih cesta će se financirati iz već planiranih sredstava u općinskom Proračunu za 2017. godinu. Ovi radovi započet će odmah nakon proteka zakonom propisanih rokova za provođenje postupka  javne nabave radova, stoji u priopćenju iz Općine Usora.

Dnevnik.ba

Article_Bottom_970x250