Article_Top_970x250

Učitelji i nastavnici u HNŽ-u poslali svoje zahtjeve ministru Hadžoviću

izrazili nezadovoljstvo

Učitelji i nastavnici u HNŽ-u poslali svoje zahtjeve ministru Hadžoviću

lis 23, 2020
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Foto: Shutterstock

Ministru Hadžoviću i Vladi HNŽ Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja uputio zahtjeve.

Ministru obrazovanja u HNŽ-u Rašidu Hadžoviću i Vladi HNŽ-a Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja uputio je brojne zahtjeve za poboljšanje njihovog statusa. Na sjednici Kantonalnog odbora Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja HNŽ-a održanoj 20. listopada razmatrana je aktuelna situacija u osnovnom obrazovanju kao i radno pravni status i ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih u osnovnom obrazovanju.

Na sjednici su doneseni slijedeći Zaključci u vidu zahtjeva, na koje Sindikat traži da se u što hitnijem roku očitujete Vlada HNŽ i ministar prosvjete, zananosti, kulture i sporta HNŽ-a Rašid Hadžović.

Kako navode u svom priopćenju, zahtjevi su proizvod velikog nezadovoljstva prosvjetnih radnika u osnovnom obrazovanju koji potiču od dana potpisivanja Kolektivnog ugovora kada se nije ispoštovao dogvor oko izjednačavanja koeficijenata s radnicima u srednjem obrazovanju, pa sve do ove epidemiološke situacije u kojoj se našli cijelo društvo, a samim tim i škole.

''Želimo istaknuti da se u vrijeme Covid -19 najveći teret usmjerio prema pojedinim ustanovama među kojima je i osnovno obrazovanje, u smislu odvijanja nastavnog procesa u kojem smo među rijetkim koji moraju izvršavati  i izvršavaju sve epidemiološke mjere''. 

Prenosimo zahtjeve sindikata:

Iz oblasti materijalnih prava traže:

- Isplate po pitanju pravosnažnih presuda, ne teku po dogovorenoj dinamici, što je kod zaposlenika izraženo velikim nezadovoljstvom ( ostali budžetski korisnici su obuhvaćeni isplatom materijalnih potraživanja )

- Sredstva koja su planirana budžetom za sudske presude koja su obećana da će se isplatiti u ovoj godini, da se ta uplata izvrši.

- Traže izjednačavanje koeficijenata sa srednjim obrazovanjem, a zakonsko uporište nalaze u Zakonu o radu

- Povećanje plaće u iznosu od 20 % za nastavnike koji rade s jednim odjeljenjem u dvije grupe

- Traže za nastavnike koji rade po više programa ( 6 i više ) povećanje plaće 2 %

- Traže dosljedno poštivanje Kolektivnog ugovora za osnovno obrazovanje

Iz oblasti zaštite radnika traže:

- Nabavku opreme u svrhu zaštite nastavnika / zaposlenika u osnovnim školama: maske , rukavice, dezinfekcijska sredstva... /

- Testiranje zaposlenika / nastavnika kao u predškolskom obrazovanju

- U vrijeme cijepljenja da prosvjetni radnici imaju prioritet

- U slučaju obolijevanja od Covid-19 tražimo 100 posto naknade izostanka s posla

- U slučaju da nastavni proces bude preusmjeren na on-line nastavu, što je izvjesno za očekivati, traže od Vlade HNŽ-a i Ministarstva obrazovanja da što hitnije osiguraju informatičku opremu kako za nastavnike tako i za učenike.

Zahtjevi prema Pedagoškom Zavodu:

- Traže kvalitetniju suradnju s Pedagoškim zavodom u smislu smjernica prema školama koje rade u osnovnom obrazovanju vezano za nastavne planove i programe u periodu novonastale

Zahtjevi prema Ministarstvu obrazovanja:

- Traže da stručni radnici / savjetnici Ped. Zavoda izvrše nadzor u osnovnim školama kako bi se utvrdilo da li učionice zadovoljavaju kapacitete do 18 učenika

- Strožije mjere prema direktorima škola gdje se prostor može prilagoditi kapacitetu do 18 učenika, da se to i sprovede

''Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja je na raspolaganju u smislu rješavanja svih ovih problema za koje smatramo da su u interesu  i zaštiti i učenika i prosvjetnih radnika'', naveli su. 

Dnevnik.ba