StoryEditor
zaštita životne okoline

U Strasbourgu usvojene preporuke za BiH zbog negativnih utjecaja planiranih HE na Neretvi

Piše fena  /  02.12.2022., 16:20h

Na sastanku Stalne komisije za Konvenciju o očuvanju europskog divljeg biljnog i životinjskog svijeta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) danas je u Vijeću Europe u Strasbourgu donesena odluka o otvaranju predmeta i usvajanju Preporuka za BiH koje se odnose na konkretne korake nadležnih u cilju zaštite životne sredine i biodiverziteta u gornjem toku rijeke Neretve.

Na agendi ovogodišnjeg sastanka tog tijela bio je i nastavak žalbenog postupka koji su Centar za životnu sredinu i Aarhus centar u Bosni i Hercegovini, kao članice Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine, pokrenuli tijekom 2020., kada su s organizacijama Riverwatch, EuroNatur, CEE Bankwatch Network i ClientEarth podnijeli žalbu protiv Bosne i Hercegovine zbog kršenja Bernske konvencije.

Između ostalog, razlozi ove žalbe bili su potpuni izostanak kumulativnog štetnog utjecaja svih planiranih postrojenja na biodiverzitet visoke vrijednosti kojim obiluje gornji tok Neretve, koji je inače kandidiran kao Emerald područje kojem je, prema međunarodnim obavezama, država BiH morala osigurati adekvatan režim zaštite.

Konkretni sporni projekti su: HE “Ulog”, HES “Gornja Neretva” (Faza I i Faza II) na teritoriji RS, kao i HE “Bjelimići”, PHP “Bjelimići” i HE “Glavatičevo” na teritoriji FBiH, sve planirane na gornjem toku rijeke Neretve.

Otvaranje predmeta direktno su podržali Njemačka, Luksemburg i Austrija, kao i organizacije Riverwatch, CEE Bankwatch Network i ProNatura. Niko od predstavnika izaslanika nije bio protiv otvaranja predmeta i usvajanja Preporuka za BiH. Nakon odlučivanja o otvaranju predmeta, sesija je zaključena usvajanjem amandmana na preporuke, koje je Njemačka predložila u cilju otklanjanja potencijalnih nejasnoća oko sadržaja obaveza za odgovorne vlasti u BiH. Ti amandmani su također podržani od strane Stalne komisije i svih izaslanika, te su uvršteni u službene Preporuke za BiH.

Usvojene Preporuke, između ostalog, u pogledu projekata na teritoriji RS, podrazumijevaju službeno usvajanje proglašenja područja “Gornji tok Neretve” emeraldnim područjem, usvajanje propisa o ekološki prihvatljivom protoku baziranom na znanstvenim istraživanjima, zabranu tzv. vršnog režima rada postrojenja, preciziranje mjere ublažavanja utjecaja za ugrožena prirodna staništa, zabranu poribljavanja kao mjeru kompenzacije negativnih utjecaja, osigurati mjere nadzora pogođenih vrsta i staništa.

Svakako najbitnija preporuka je ona koja se odnosi na obustavu izgradnje HE “Ulog” do momenta potpune realizacije gore pomenutih preporuka, kao i obustava daljnjeg planiranja i realizacije obje faze projekta HES “Gornja Neretva”, ali i projekata planiranih na pritokama gornje Neretve, kao i spornih postrojenja na teritoriji FBiH, te zabrana realizacije svih hidroenergetskih planova u emeraldnim područjima u BiH i uspostava fokalne tačke za Bernsku konvenciju na državnom nivou, priopćeno je iz Centra za životnu sredinu.

Dnevnik.ba

05. prosinac 2023 02:20