Article_Top_970x250

Traži se zabrana izvoza šumskih sortimenata iz BiH na dvije godine

Nestašica

Traži se zabrana izvoza šumskih sortimenata iz BiH na dvije godine

lip 14, 2018
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Federalna vlada predlaže Vijeću ministara BiH da, s ciljem zaštite domaćih potrošača koji kao sirovinu za grijanje koriste drvo, na period od dvije godine, bude uvedena pristojba na izvoz ogrjevnog drveta u iznosu od 25 KM po toni ili 18 KM po kubnom metru.

Federalna vlada prihvatila je Informaciju o realizaciji zaključka donesenog na Trećoj zajedničkoj sjednici Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 4.10.2017. godine kojim su Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske zaduženi da usuglase tekst zajedničke inicijative o zabrani izvoza trupaca iz Bosne i Hercegovine radi osiguranja sirovine za domaće drvoprerađivače, koju će premijer Federacije BiH i predsjednica Vlade RS-a uputiti Vijeću ministara BiH, prenosi NAP.

- Vlada Federacije BiH predlaže Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da, s ciljem razvoja domaće drvoprerađivačke industrije, na period od dvije godine bude zabranjen izvoz šumskih drvnih sortimenata, označenih u Odluci o utvrđivanju carinske tarife za 2018. godinu pod tarifnom oznakom 4403 (neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno - učetvoreno, uključujući i okorano drvo - sa skinutom korom ili vanjskim slojevima drveta).

Također, predlaže Vijeću ministara BiH da, s ciljem razvoja domaće drvoprerađivačke industrije, na period od dvije godine, bude uvedena pristojba na izvoz rezane građe i to za hrast 120 KM i bukvu 60 KM po toni ili kubnom metru.

Federalna vlada predlaže Vijeću ministara BiH da, s ciljem zaštite domaćih potrošača koji kao sirovinu za grijanje koriste drvo, na period od dvije godine, bude uvedena pristojba na izvoz ogrjevnog drveta u iznosu od 25 KM po toni ili 18 KM po kubnom metru.

Prihodi od taksi bi putem Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine bili uplaćivani u proračune entiteta i Brčko Distrikta BiH, i to na posebne namjenske račune „općekorisnih funkcija šuma“, u skladu s porijeklom šumskih drvnih sortimenata od kojih su izrađeni poluproizvodi ili proizvodi za koje se plaća pristojba. Sredstvima od taksi bilo bi financirano deminiranje šuma i izgradnja šumskih puteva, a posebnim propisom entiteta i Brčko Distrikta će biti uređen način financiranja radova, način kontrole trošenja novca i izvedenih radova, kao i druge potrebne djelatnosti.

Ove mjere neophodno je uvesti zbog nedostatka sirovine na domaćem tržištu za instalirane drvoprerađivačke kapacitete u BiH, kao i zbog nemogućnosti nabavke sirovine putem uvoza iz susjednih zemalja, a obzirom da su neke zemlje iz okruženja donijele mjere koje drvoprerađivačima iz BiH onemogućavaju uvoz sirovine iz tih zemalja, dok je istovremeno iz BiH omogućen izvoz te sirovine u ove zemlje.

Dnevnik.ba

Article_Bottom_970x250