Article_Top_970x250

Tiskanje listića za Lokalne izbore koštat će 1,1 milijun KM

tenderi

Tiskanje listića za Lokalne izbore koštat će 1,1 milijun KM

svibnja 24, 2020
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Broj birača u BiH upisanih u Središnji birački spisak za ovogodišnje lokalne izbore sa stanjem na dan 6.5.2020. je 3.374.364.

Središnje izborno povjerenstvo BiH je jučer objavilo nekoliko tendera među kojima je i onaj za usluge tiskanja i pakiranja glasačkih listića za ovogodišnje lokalne izbore koji su pomjereni sa 4. listopada na 15. studeni.

Broj birača u BiH upisanih u Središnji birački spisak za ovogodišnje lokalne izbore sa stanjem na dan 6.5.2020. je 3.374.364.

Iz raspisanog tendera može se vidjeti da će sporazum biti zaključen sa jednim ponuđačem, a da je vrijednost ugovora procijenjena na miliju i 111 tisuća KM, bez PDV-a, prenosi Klix.

Predmet ovog postupka je nabavka usluga tiskanja i pakiranja glasačkih listića za Lokalne izbore 2020. godine kao i glasačkih listića za provođenje prijevremenih izbora tijekom trajanja okvirnog sporazuma.

Kriterij za dodjelu ugovora bit će ekonomski najpovoljnija ponuda, dok su potkriteriji cijena (90%) i rok isporuke (10%).

Glasački listići će biti isporučeni u skladište koje se nalazi u Istočnom Sarajevu, a rok za preuzimanje tenderske dokumentacije je 2. srpanj ove godine, dok je rok za prijem ponuda 6. srpanj.

Pored ovoga SIP je objavio i tender za nabavku usluga transporta izbornog materijala kao i usluga transporta izbornog materijala za provođenje prijevremenih izbora tijekom trajanja okvirnog sporazuma (94.000 KM bez PDV-a),

Tu je i tender vrijedan 10.200 KM bez PDV-a za nabavku usluga interneta i povećanja brzine interneta za potrebe SIP-a.

Za nabavku usluga oglašavanja u dnevnom tisku za potrebe provođenja Lokalnih izbora 2020. godine SIP namjerava izdvojiti 52.140 KM bez PDV-a, dok će se usluga izrade i presnimavanja video spota, motivacijskog video spota i audio džingla za Lokalne izbore 2020. godine platiti 20.500 KM bez PDV-a.

Nabavka ambalažnog materijala za potrebe rada SIP-a koštat će 119.700 KM (uredski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine, osim namještaja i paketa programske podrške). Tu je još jedna ista nabavka za koju je procijenjena ukupna vrijednog od 112.800 KM.

Dnevnik.ba