Article_Top_970x250

Tegeltija: ANP više ne postoji kao dokument u Vijeću ministara BiH

sjednica zastupničkog doma pbih

Tegeltija: ANP više ne postoji kao dokument u Vijeću ministara BiH

velj 04, 2020
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Foto: Fena

Predsjedatelj Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija je na početku sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, odgovarajući na zastupničko pitanje Dragana Mektića, kazao da ANP više ne postoji kao dokument u Vijeću ministara BiH i o njemu nije moguće razgovarati i odlučivati.  

Zastupnik Dragan Mektić je, u okviru točke dnevnog reda na kojoj zastupnici usmeno postavljaju pitanja članovima Vijeća ministara BiH, a oni odmah odgovaraju, pitao Tegeltiju kada će ANP staviti na sjednicu Vijeća?

- Pošto je ANP i dalje živ u Vijeću ministara BiH, kad ćete ga staviti na sjednicu Vijeća ministara i kao takvog oboriti na toj sjednici - pitao je Mektić.

Predsjedatelj Tegeltija je pojasnio da se dokument koji se zove ANP našao u popisu od nekih 450 aktivnih predmeta koji su se našli u Tajništvu Vijeća ministara BiH kada je izabrano Vijeće ministara BiH.

Dodao je da je Vijeće ministara BiH donijelo odluku da se o tome obavijeste resorna ministarstva i predlagači dokumenata i da se sami izjasne što žele raditi s tim dokumentima.

Po njegovim riječima, većina ministarstva, odnosno resornih ministara svojom su se odlukom opredjeljivali što će uraditi s tim dokumentima. Dio dokumenata su povukli iz procedure, dio su zadržali i Vijeće ministara o njima raspravlja i odlučuje.

- Kada je u pitanju jedan dio dokumenata, između ostalih i ANP, predlagač se nije izjasnio. Vijeće ministara BiH je na svojoj prvoj sjednici donijelo zaključak u kojem je zaključio da svi predmeti koji se nalaze u tajništvu Vijeća ministara, a o kojima se nisu izjasnili predlagači, koji su stariji  od 1. siječnja 2019. godine, u toj formi neće biti razmatrani na sjednici Vijeća ministara BiH - pojasnio je Tegeltija.

U skadu s tim, dodao je on, ANP više ne postoji kao dokument u Vijeću ministara BiH i o njemu nije moguće razgovarati i odlučivati. 

Dnevnik.ba