StoryEditor
istraživanje

Studija o obiteljskom nasilju: Četvrtina žena su žrtve muškog partnera

Piše desk  /  18.02.2022., 22:50h
Rečeno je da je studija do sada najveća analiza nasilja nad ženama koje su, ili su bile u vezama.

Više od četvrtine žena mlađih od 50 godina diljem svijeta doživjelo je obiteljsko nasilje muškog partnera tijekom svog života, prema novim procjenama objavljenima u medicinskom časopisu Lancet.

Analiza stotina studija, objavljenih u Lancetu, sugerira da je 27 posto žena u dobi od 15 do 49 godina doživjelo fizičko i/ili seksualno nasilje od intimnog partnera tijekom života.

Otprilike svaka sedma (13 posto) izjavila je da se to dogodilo u prošloj godini – što je ekvivalent 492 milijuna žena diljem svijeta.

Znanstvenici su rekli da će prava prevalencija vjerojatno biti veća od procjena, s obzirom na stigmu oko obiteljskog nasilja zbog koje žene manje prijavljuju svoja iskustva.

Rečeno je da je studija do sada najveća analiza nasilja nad ženama koje su, ili su bile u vezama.

Znanstvenici Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i drugih institucija analizirali su 366 studija provedenih u razdoblju od 2000. do 2018. sadržanih u globalnoj bazi podataka Svjetske zdravstvene organizacije o prevalenci nasilja nad ženama.

Baza obuhvaća 161 zemlju, što predstavlja 90 posto globalne populacije žena i djevojaka u dobi od 15 godina i više.

Analiza je samo procijenila fizičko i seksualno nasilje, a u tijeku je rad na prikupljanju boljih podataka o psihički štetnom ponašanju.

Koautorica istraživanja dr. Claudia Garcia-Moreno rekla je da je napredak postignut u posljednjih 20 godina “krajnje nedovoljan” za postizanje međunarodnog cilja za eliminaciju nasilja nad ženama do 2030. godine.

Rekla je: “Iako je ova studija provedena prije pandemije covida-19, brojke su alarmantne i istraživanja su pokazala da je pandemija pogoršala probleme koji dovode do nasilja među intimnim partnerima kao što su izolacija, depresija i tjeskoba, te upotreba alkohola, kao i smanjenje pristupa relevantnim službama.

“Spriječiti da se nasilje nad intimnim partnerom dogodi je vitalno i hitno. Vlade, društva i zajednice moraju obratiti pažnju, više ulagati i hitno djelovati kako bi smanjili nasilje nad ženama, uključujući rješavanje tog problema u naporima za oporavak društava nakon pandemije covida”.

Zaključci studije također upućuju na to da obiteljsko nasilje počinje rano – procjenjuje se da je 24 posto tinejdžera u dobi od 15 do 19 godina tijekom života doživjelo nasilje intimnog partnera.

Ova skupina i žene u dobi od 20 do 24 godine imale su najveću procijenjenu prevalenciju nedavnog nasilja, a 16 posto doživjelo je nasilje u posljednjih 12 mjeseci.

Glavna autorica istraživanja Lynnmarie Sardinha rekla je: “Veliki broj mladih žena koje doživljavaju nasilje intimnog partnera je alarmantan, budući da su adolescencija i rana odrasla dob važne životne faze u kojima se grade temelji za zdrave odnose. Nasilje koje te mlade žene doživljavaju ima dugotrajne posljedice na njihovo zdravlje i dobrobit.”

Sveukupno gledano, zemlje s visokim dohotkom imale su niže procijenjene stope prevalencije nasilja intimnog partnera tijekom života i prethodne godine, s tim da su razlike među regijama bile posebno izražene u pogledu nasilja intimnog partnera zabilježenog u prethodnoj godini.

Tri regije s najnižim procjenama nasilja tijekom života bile su središnja Europa (16 posto), središnja Azija (18 posto) i zapadna Europa (20 posto), iako su te stope još uvijek visoke.

Autori su rekli da ostaju važne praznine u podacima za neka područja i skupine, kao što su osobe s invaliditetom, autohtone, etničke manjine i trans žene te lezbijke.

Rekli su da se definicija partnerstva razlikuje u raznim istraživanjima, te stoga neke studije možda nisu obuhvatile sve tipove partnerstva, osobito u mlađim dobnim skupinama.

Rebecca Hitchen, voditeljica politike i kampanje u koaliciji End Violence Against Women Coalition, rekla je: “Užasno je, ali ne iznenađuje da više od svake četvrte žene doživi obiteljsko zlostavljanje tijekom svog života.

“Ovi novi nalazi ističu hitnu potrebu za radom na sprječavanju zlostavljanja žena i djevojaka, uključujući određivanje prioriteta i odgovarajuće financiranje rada u školama i javne kampanje kako bi se promijenili stavovi i nejednakosti koje pokreću zlostavljanje.”

Dnevnik.ba

05. veljača 2023 11:22