Article_Top_970x250

STUDENTI IZ CIJELE BIH Naglasili važnost osiguranja legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda

na mladima svijet ostaje

STUDENTI IZ CIJELE BIH Naglasili važnost osiguranja legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda

stu 24, 2020
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Završni susret za 18 istaknutih studenata se održao u Jajcu u Hotelu “Turist 98” gdje su imali priliku usuglasiti tekst deklaracije o svom viđenju političkog i društvenog uređenja Bosne i Hercegovine i predložiti rješenja za tekuće probleme u društvu.

Kako mladi ljudi vide političko i društveno uređenje Bosne i Hercegovine i koja su njihova rješenja za tekuće probleme u društvu moglo se vidjeti na šest radionica koje je organiziralo Udruženje „Most Istok Zapad u Bosni i Hercegovini“ u sklopu projekta „Jačanje snage suradnje“, javlja Hrvatski Medijski Servis.

Ukupno 112 studenata sa više sveučilišta iz šest BH gradova – Banja Luke, Sarajeva, Bijeljine, Brčkog, Tuzle i Mostara sudjelovalo je u ovom projektu, a brojni su izlagači predstavljali svoja znanja i iskustva, uključujući prof. Dražena Barbarića, Jakoba Fincija, veleposlanika Igora Davidovića, veleposlanika Draška Aćimovića, prof. Lamije Tanović, prof. Zlatka Hadžidedića, prof. Slavenka Grgurevića, predsjednika East West Bridge International Jovana Kovačića, koordinatora projekta Roberta Jovanovića te mladog savjetnika Damjana Jugovića i drugih.

Završni susret za 18 istaknutih studenata se održao u Jajcu u Hotelu “Turist 98” gdje su imali priliku usuglasiti tekst deklaracije o svom viđenju političkog i društvenog uređenja Bosne i Hercegovine i predložiti rješenja za tekuće probleme u društvu.

Sudionicima u Jajcu se na otvaranju obratio veleposlanik SAD-a, Eric Nelson, koji je poručio da ima velika očekivanja od mladih ljudi u BiH i da reforme trebaju biti potaknute od strane građana i izabranih predstavnika vlasti te da se moraju voditi načelima dijaloga i kompromisa.

„Daytonski mirovni sporazum zaustavio je rat u BiH, ali je i stvorio složenu strukturu vlasti koji etnonacionalistički lideri zloupotrebljavaju za sputavanje napretka. Stoga je dobro što ste odabrali govoriti o neophodnom institucionalnom okviru potrebnom za napredak i prosperitet BiH i njeno kretanje ka euroatlantskim integracijama“, poručio je veleposlanik Nelson studentima.

U nastavku HMS donosi tekst studentske deklaracije usvojen konsenzusom u Jajcu.

Bosna i Hercegovina za sve nas!

Na naprednoj radionici „Korištenje snage suradnje“ održanoj u Jajcu u periodu 20.-22. studenoga 2020. godine, a povodom 25. godišnjice od uspostavljanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, u kojoj su sudjelovali studenti iz Banje Luke, Bijeljine, Brčkog, Mostara, Sarajeva i Tuzle, usvojeni su prijedlozi za unapređenje sustava različitih nivoa vlasti u sljedećim oblastima:

 1. Zalažemo se za čvrsto opredjeljenje Bosne i Hercegovine ka poštivanju europskih vrijednosti i ideja, kao i ka usklađivanju pravnih propisa sa pravom Europske Unije te ohrabrujemo osnaživanje regionalne suradnje (podrška inicijativi „Mini Schengena“) i bilateralnih odnosa.
 2. Uvažavajući doprinos Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini u zaustavljanju oružanog sukoba i uspostavljanju demokratskog poretka, vjerujemo da je došlo vrijeme za ispravljanje manjkavosti Aneksa IV, odnosno Ustava Bosne i Hercegovine, u segmentu provođenja svih relevantnih presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine te Europskog suda za ljudska prava. Na taj način, potvrđujemo konstitutivnost naroda kao temeljnog načela Ustava, ali također se omogućuje da svi građani Bosne i Hercegovine, uključujući građane Brčko Distrikta, mogu birati i biti birani za sve nivoe vlasti.
 3. Zalažemo se za potpuno ostvarivanje svih političkih prava za sve građane Bosne i Hercegovine, i legitimno predstavljanje naroda kao temelj budućnosti Bosne i Hercegovine.
 4. Privrženi smo ostvarivanju načela narodne i državne suverenosti i njenog djelovanja unutar svake od tri grane vlasti. Suprotstavljamo se praksi izmještanja donošenja relevantnih odluka iz institucija Bosne i Hercegovine, što predstavlja negiranje značaja smisla demokratskog političkog sustava.
 5. Želimo da vlast na svim nivoima radi u interesu građana Bosne i Hercegovine.
 6. Prepoznajući korupciju kao jedan od gorućih problema u društvu pozivamo na sustavnu borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala u svim porama društva. Nadležne institucije koje su zadužene za iskorjenjivanje korupcije moraju poduzeti odlučne korake putem svih dostupnih mehanizama i koristeći se uspješnim primjerima praksi.
 7. U zajedničkom interesu svih građana je ekonomska reforma kao osnova ekonomske samoodrživosti, te ekonomski noavisne i suverene države. Uvjereni smo da bi smanjenje poreza i doprinosa za nove investicijske cikluse, uključujući i one iz dijaspore, dovelo do poboljšanja uvjeta za razvoj domaćeg tržišta. Domaću proizvodnju je moguće unaprijediti pružanjem stimulacija realnom sektoru.
 8. Neophodna je revizija postojeće javne uprave u cilju implementacije načela meritokracije, po ključu da profesionalne funkcije dobivaju stručne osobe ne uzimajući u obzir njihovu političku pripadnost i implementacija novih normi i zakona radi sprječavanja stranačkog i političkog zapošljavanja osoba na stručne funkcije.
 9. Obrazovni sustav u Bosni i Hercegovini potrebno je usklađivati sa najboljim svjetskim standardima. Snažno se protivimo elementima segregacije i diskriminacije u obrazovnim sustavima. Krajnje je vrijeme da obrazovni sistem odgovori potrebama tržišta rada te da tržište rada omogući stjecanje praktičnog iskustva učenicima i studentima. Omogućiti nadarenim pojedincima i stručnjacima, kako domaćim, tako i onim koji su napustili zemlju, da imaju aktivnu i savjetodavnu ulogu u reformi obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
 10. Ohrabrujemo učenike i studente te rukovodstva obrazovnih institucija, da još više sudjeluju i podrže programe razmjena učenika i studenata, kako unutar Bosne i Hercegovine, tako i izvan granica Bosne i Hercegovine.
 11. Smatramo da je neophodna potpuna sloboda u nastavnom i znanstvenoistraživačkom radu te umjetničkom stvaralaštvu bez miješanja javnih vlasti u izvođenju znanstveno-nastavnih procesa kao temelj slobodne misli, obrazovnog i znanstvenog napretka.
 12. Mladi su identificirali dva ključna problema odlaska iz Bosne i Hercegovine a to su politička i socio-ekonomska nestabilnost. Urgiramo prema nadležnim vlastima da prema mladim ljudima izađu sa konkretnim mjerama koje će dovesti do sprječavanja daljnjeg odlaska i promovirati aktivan povratak istih.
 13. Suglasni smo da je neophodno pristupiti depolitizaciji medija naročito na javne medijske servise. Pozivamo regulatorna tijela da preuzmu snažniju i aktivniju ulogu u ispunjavanju svojih zakonskih obveza na način da osiguraju efikasne mehanizme koje će omogućiti objektivno i nepristrano izvještavanje u javnim medijskim servisima u Bosni i Hercegovini.
 14. Reforma zdravstvenog sektora treba osigurati poboljšanje primarne zdravstvene zaštite i dovesti do stvaranja zadovoljavajućih uslova za rad medicinskog osoblja. Zahtijevamo da se omogući zdravstvena skrb svim građanima Bosne i Hercegovine na bilo kojem dijelu teritorija Bosne i Hercegovine ukoliko posjeduju odgovarajuće osiguranje jednog od zavoda za zdravstveno osiguranje.
 15. Naglašavamo potrebu unaprjeđenja nadzornog sustava u izbornom procesu te uvođenja elektronskog skeniranja glasova.
 16. Potrebno je uvesti sustav e-građanin (upotreba digitalizacije i e-platformi) radi smanjenja administrativnih troškova, administrativnog aparata te bolje učinkovitosti javnog sektora.
 17. Dužnost svih nas jeste da budućim naraštajima osiguramo iste ili bolje uvjete u kojima će se moći razvijati i živjeti u zdravoj životnoj sredini. Želimo Bosnu i Hercegovinu koja će uspjeti sačuvati sve svoje ljepote i prirodne resurse da bi isti bili pristupačni kako građanima Bosne i Hercegovine, tako i dobronamjernim posjetiteljima. Zahtijevamo poštivanje i pooštravanje propisa kojima se:
 • Štite sva šumska i biološka područja,
 • Strogo kažnjava nepropisno odlaganje otpada,
 • Podržava segment reciklaže i korištenje biorazgradivih materijala (ekološko upravljanje otpadom),
 • Štite vodene površine od zagađenja i uništenja,
 • Regulira strateško planiranje prilikom izgradnje infrastrukturnih objekata, uz uključivanje lokalne zajednice u donošenju najboljih odluka,
 • Unapređuju nivoi zaštite kvaliteta zraka i hrane,
 • Bolje definiraju uvjeti davanja koncesija na prirodne resurse i dobra.

Nadamo se da će period pred nama biti obilježen stabilnošću, vidljivim ekonomskim rastom te blagostanjem svih stanovnika Bosne i Hercegovine.

Donesno u Jajcu, 22. studenoga 2020. godine

Projekt se realizirao uz podršku Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

Dnevnik.ba