Article_Top_970x250

SNSD ne može podržati sporazum o novoj Vladi HBŽ-a

nove komplikacije

SNSD ne može podržati sporazum o novoj Vladi HBŽ-a

ruj 11, 2020
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Foto: Tanjug

Poštovani, vezano za zakazivanje 5. sjednice Skupštine HBŽ-a za 17.09.2020. godine, podsjećam da u skladu sa Statutom SNSD-a (član 21, stav 2, točka 1) Predsjedništvo SNSD-a prati i kontrolira rad predstavnika SNSD-a u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na svim razinama, odnosno u skladu sa članom 38, stav 6. Statuta SNSD-a klubovi zastupnika su dužni provoditi stavove tijela SNSD-a i redovito podnositi izvješća Predsjedništvu SNSD-a

Sve inicijative za promjene u izvršnoj vlasti na bilo kojoj razini, a u kojima sudjeluju predstavnici SNSD-a, prethodno moraju dobiti suglasnost organa SNSD.

S obzirom da su dosadašnje aktivnosti vezane za potpisivanje navodnog koalicijskog sporazuma sa namjerom razrješenja stare i izbora nove Vlade HBŽ-a vođene izvan službenih stavova organa Stranke, želim upozoriti da SNSD ne može podržati niti sporazum, niti bilo kakvo ponašanje na bazi njega.

Pozivamo sve zastupnike, ministre i funkcionare SNSD-a u HBŽ da se drže Programa, Statuta i službenih stavova organa Stranke. U protivnom, svako odstupanje od službenih stavova organa SNSD-a i samoinicijativno djelovanje bit će politički sankcionirano, navode u priopćenju.

Dnevnik.ba