Article_Top_970x250

Sindikat Federalne uprave policije tužio Novalića i još pet bankara

krivična prijava

Sindikat Federalne uprave policije tužio Novalića i još pet bankara

svibnja 27, 2019
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Sindikat službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (FMUP) danas je, posredstvom odvjetnika, a uime policijskih službenika, državnih službenika i namještenika Federalne uprave policije (FUP) i FMUP-a, Tužiteljstvu Kantona Sarajevo podnio krivičnu prijavu protiv premijera FBiH Fadila Novalića i još pet osoba - direktora poslovnih banaka u FBiH.

Kako Sindikat u priopćenju za javnost navodi, spomenuta krivična prijava podnesena je "zbog krivičnog djela - neizvršenje sudske odluke (član 351. Krivičnog zakona FBiH)", a u vezi obustave isplata po pravosnažnim i izvršnim tužbama.

- Prijava je podnesena zbog opstrukcija i nejednakog tretmana pri izvršenju presuda iz radnih sporova, vezanih za neplaćene prekovremene sate, noćni rad, umanjenje plaće..., čime je došlo do teže povrede prava članova i uposlenika čije interese i prava štiti Sindikat, kao i nanošenja štete po budžet Federacije BiH u vidu zateznih kamata, za koju najveću odgovornost snosi premijer FBiH - navodi se u priopćenju.

Iz Sindikata službenika FMUP-a napominju da je i Ustavni sud BiH u svojoj Odluci po apelaciji AP-1117-17 (Anto Nedić, i drugi) od 12.3.2019 godine, u odnosu na više stotina njihovih tražitelja izvršenja utvrdio povredu prava na imovinu, kao i povredu prava na pravično suđenje, što će, "ukoliko se ovakav pristup ignoriranja ovog problema od vinovnika i njihovih pomagača nastavi, prouzročiti dodatnu materijalnu štetu kao i naštetiti međunarodnom ugledu BiH zbog podnošenja predstavki Sudu za ljudska prava u Strazburu koje će uslijediti".

- Imajući u vidu da su ispunjena sva obilježja krivičnog djela - neizvršenje sudske odluke, za koje se goni po službenoj dužnosti, a koje je po svojoj prirodi svrstano u krivična djela protiv pravosuđa, od Tužiteljstva očekujemo da će u najkraćem roku preduzeti potrebne radnje na utvrđivanju svih činjenica i procesuiranju odgovornih, čime bi se poslala nedvosmislena poruka da je država BiH zemlja vladavine prava u kojoj zakoni jednako vrijede za sve njene građane, bez obzira na funkcije koje su im povjerene - navodi se u priopćenju.

Dnevnik.ba