Article_Top_970x250

SDP BiH traži brisanje naziva "Herceg Bosna" iz imena EP HZHB i drugih

Parlament FBiH

SDP BiH traži brisanje naziva "Herceg Bosna" iz imena EP HZHB i drugih

srp 25, 2017
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Damir Mašić

Zastupnik SDP-a BiH Damir Mašić uputio je Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH zaključak kojim se zadužuje Vlada FBiH da u roku od 60 dana osigura brisanje svih nacionalnih prefiksa iz naziva javnih poduzeća. Kao primjere je naveo poduzeće "Hrvatske telekomunikacije Mostar" ili poduzeća koja pored nacionalnog prefiksa imaju i ime nepostojeće paradržave "Herceg-Bosna", poput poduzeća "Elektroprivreda hrvatske zajednice Herceg-Bosna". 

"Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zadužuje Vladu Federacije Bosne i Hercegovine da u roku od 60 dana, putem upravljačkih struktura u javnim preduzećima iz nadležnosti Vlade FBiH i preduzeća s većinskim državnim kapitalom, u kojima prava upravljanja vrši Vlada FBiH, osigura brisanje svih nacionalnih prefiksa iz njihovih naziva kroz odgovarajuće izmjene statutarnih i drugih potrebnih akata u tim javnim preduzećima te da o tome podnese pismeni izvještaj Parlamentu Federacije BiH. Ovo se posebno odnosi na brisanje imena nepostojeće paradržave 'Herceg-Bosne' iz naziva svih javnih preduzeća u nadležnosti Vlade Federacije BiH", piše u zaključku. 

Mašić je naveo da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine još 2000. godine donio odluku o konstitutivnosti svih naroda u Bosni i Hercegovini na području cijele zemlje, a da u Federaciji BiH i danas postoje javna poduzeća iz nadležnosti Vlade FBiH i preduzeća s većinskim državnim kapitalom u kojima upravljačka prava vrši Vlada FBiH koja u svom imenu sadrže nacionalni prefiks, piše klix. 

Kao primjere je naveo poduzeće "Hrvatske telekomunikacije Mostar" ili poduzeća koja pored nacionalnog prefiksa imaju i ime nepostojeće paradržave "Herceg-Bosna", poput preduzeća "Elektroprivreda hrvatske zajednice Herceg-Bosna". 

"Smatram da je krajnje vrijeme da se neprimjerena imena tih preduzeća, čiji su vlasnici praktično svi građana FBiH, promijene", naveo je Mašić.

Dnevnik.ba

Article_Bottom_970x250