Article_Top_970x250

Riječni rak zbog izlova ugrožena vrsta na kupreškoj visoravni

utvrđivanje lovostaja

Riječni rak zbog izlova ugrožena vrsta na kupreškoj visoravni

srp 11, 2018
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Temeljem Zakona o slatkovodnom ribarstvu Hercegbosanske županije Općina Kupres donijela je odluku o utvrđivanju lovostaja, objavljeno je na službenoj web stranici ove općine.

1. Radi zaštite riječnog raka utvrđuje se lovostaj na cijeloj ribolovnoj zoni odnosno na svim vodotocima s područja općine Kupres u kojima obitava riječni rak.
2. Lovostaj se utvrđuje na period od godinu dana od dana donošenja ovog rješenja.
3. Nadzor na provođenju ovog rješenja vršiti će općinska poljoprivredna inspekcija, ribočuvarska služba športske udruge ribolovaca "Pastrva" Kupres i lovočuvarska služba LD "Tetrijeb" Kupres, a naknada za njihov rad biti će regulirana posebnim aktom.

Obrazloženje:

Zakon o slatkovodnom ribarstvu Hercegbosanske županije člankom 34. daje ovlasti nadležnoj općinskoj službi, na čijem se području nalazi ribolovna zona ili dio ribolovne zone, da utvrdi lovostaj za sve ili pojedine vrste ribe, u cilju njihove zaštite, a odredbe članka 39. istog Zakona ukazuju na njegovu primjenu koja se odnosi na gajenje, zaštitu i lov raka.

Spoznajom da je uslijed višegodišnjeg nekontroliranog izlova riječnog raka u vodotocima na području općine Kupres došlo do ugroženosti i drastičnog smanjenja količina riječnog raka, a u cilju njegovog daljeg opstanka i produženja vrste doneseno je rješenje o lovostaju. 

Dnevnik.ba

Tagovi:

Article_Bottom_970x250