Article_Top_970x250

Razriješena ravnateljica NCVVO-a Ivana Katavić

na vlastiti zahtjev

Razriješena ravnateljica NCVVO-a Ivana Katavić

svibnja 05, 2021
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Upravno vijeće Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) u srijedu je na izvanrednoj sjednici razriješilo Ivanu Katavić dužnosti ravnateljice te imenovalo Vinka Filipovića vršiteljem dužnosti ravnatelja NCVVO-a.

Ivana Katavić razriješena je većinom glasova Upravnoga vijeća na vlastiti zahtjev iz osobnih razloga s danom 9. svibnja, a Vinko Filipović jednoglasno je imenovan vršiteljem dužnosti ravnatelja s danom 10. svibnja.

Upravno vijeće u priopćenju ističe da se pripreme za provedbu državne mature provode u skladu s predviđenim planom. "Ispiti su spremni, stručne radne skupine provele su većinu predviđenih aktivnosti i sve je u samoj završnici", navodi UV, prenosi Hina.

Sve aktivnosti vezane uz državnu maturu, dodaje UV, "trebaju biti sadržajno besprijekorne, u svakom pogledu etične i da se, u skladu s tim, u svim fazama pripreme i provedbe državne mature svi dionici vode isključivo načelima zakonitosti, kompetentnosti, odgovornosti i pravednosti".

Upravno vijeće NCVVO-a "pojačano će i u danima koji slijede pomno nadzirati sve postupke u vezi s pripremama za provedbu državne mature te ćemo u skladu sa svojom profesionalnom odgovornošću u suradnji s v. d. ravnatelja i djelatnicima Centra učiniti sve što je u našoj moći da se ovogodišnja državna matura, opterećena teškom epidemiološkom situacijom, provede besprijekorno na dobrobit svih dionika", poručuje Upravno vijeće.

UV napominje da je NCVVO pod vodstvom Ivane Katavić u školskoj godini 2019./2020. kvalitetno pripremio, organizirao i proveo ispite na ljetnom i jesenskom roku državne mature.

"Međutim, u samoj završnici tog procesa u kojemu je sudjelovalo 30.450 učenika u ljetnom roku i 5.947 učenika u jesenskom roku, počinjena je greška u rješavanju prigovora 16-ero učenika koji su se žalili na vrednovanje njihovih ispita državne mature", smatra UV.

UV je, zaprimivši podnesak u kojemu su navedene tvrdnje o pogreškama koje su se dogodile u rješavanju 13 prigovora, zatražilo očitovanje ravnateljice NCVVO-a, predsjednika Povjerenstva za praćenje provedbe državne mature Momira Karina, tijela koje je jednoglasno donijelo sporne odluke i zaposlenica Centra koje su bile članice Povjerenstva.

U očitovanjima je izneseno da su učenicima odobreni bodovi kako bi se ispravila "proceduralna greška", ali ne tako da su im priznati pogrešni odgovori, već su im dodijeljeni dodatni bodovi kojima je na njihov prigovor tehnički pozitivno odgovoreno. To nije omogućilo prolazak na ispitu državne mature svim učenicima kojima je odobrena zamolba , dodaje se u priopćenju.

Kako se ističe u priopćenju, članovi UV-a iz medija su doznali sporne činjenice koje do tada nisu imali "priliku razmotriti jer ih nitko iz NCVVO-a i Povjerenstva za provedbu državne mature s njima nije upoznao".

Upravno vijeće uz ostalo ističe da je naknadno utvrdilo, "i to na temelju objava u medijima, a zatim na zahtjev i na temelju dostavljenih podataka, da je Povjerenstvo za praćenje državne mature pozitivno riješilo još četiri prigovora (što znači da je tako riješeno ukupno 16 predmeta), s tim da je u najmanje jednom nedvojbeno utvrđeno da nisu postojali objektivni elementi za takvo rješavanje prigovora".

Ta činjenica, smatra UV, upućuje na institucijski, odnosno upravljački deficit ravnateljice NCVVO-a u smislu izostanka pravodobnog upoznavanja Upravnog vijeća sa svim relevantnim činjenicama u vezi rješavanja prigovora na jesenskom roku državne mature u školskoj godini 2019./2020.

"Pogrešnim ne držimo samo jedan od prijedloga tajnice NCVVO-a ravnateljici, a zatim i stav ravnateljice NCVVO-a i drugih zaposlenica NCVVO-a koji su bile članice Povjerenstva, nego i odluke koje je donijelo cijelo Povjerenstvo za praćenje provedbe državne mature MZO-a, osobito s obzirom na činjenicu da je ravnateljica NCVVO-a bila svjesna nedostatka, štoviše, sistemske greške koja je počinjena", ističe Upravno vijeće u priopćenju.

Upravno vijeće predložilo je Ministarstvu znanosti i obrazovanja izmjene Pravilnika o polaganju državne mature te da se, ako ga do ljetnoga roka državne mature u ovoj školskoj godini nije moguće izmijeniti, iz drugostupanjskog odlučivanja o prigovorima na rezultate državne mature izuzmu predstavnici NCVVO-a u Povjerenstvu za praćenje provedbe državne mature te da se odluke Povjerenstva zasnivaju na utvrđivanju eventualnih proceduralnih pogrešaka ili propusta, a ne i o sadržaju ispita.

Dnevnik.ba