Article_Top_970x250

Papa jača antikorupcijski arsenal u Vatikanu

pooštrena pravila

Papa jača antikorupcijski arsenal u Vatikanu

tra 29, 2021
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Poglavar Katoličke crkve traži od svih na visokim upravnim i sudskim dužnostima u Svetoj Stolici - prelata i laika - da potpišu izjavu u kojoj potvrđuju da nemaju konačnih osuđujućih presuda, da se protiv njih ne vodi sudski postupak ili kaznena istraga za korupciju, prijevaru, terorizam, pranje novca, iskorištavanje malodobnika i poreznu utaju.

Papa Franjo koji je odlučio obračunati se s korupcijom u Crkvi, objavio je u četvrtak da pooštrava pravila za sve vatikanske čelnike, tražeći od njih da prijavljuju svoju osobnu imovinu.

U motupropriju, pismu koje papa objavljuje na vlastitu inicijativu, Franjo navodi i da će svim zaposlenicima biti zabranjeno primanje darova u vrijednosti većoj od 40 eura.

Sveta Stolica je u lipnju 2020. donijela Zakon o nabavi koji uređuje njezine interne troškove, što je prvi takav zakon u povijesti Crkve a trebao bi spriječiti korupciju i pridonijeti uštedama u jeku financijske krize uzrokovane pandemijom.

Dokument sa stotinjak članaka plod je četverogodišnjeg rada, a temelji se na UN-ovoj Konvenciji o suzbijanju korupcije potpisanoj 2003.

To je i slučaj s najboljom praksom koju je papa Franjo u četvrtak dodao u Opće propise Rimske kurije (središnja uprava).

Poglavar Katoličke crkve traži od svih na visokim upravnim i sudskim dužnostima u Svetoj Stolici - prelata i laika - da potpišu izjavu u kojoj potvrđuju da nemaju konačnih osuđujućih presuda, da se protiv njih ne vodi sudski postupak ili kaznena istraga za korupciju, prijevaru, terorizam, pranje novca, iskorištavanje malodobnika i poreznu utaju.

Te osobe neće moći posjedovati gotovinu ili ulagati u zemlje visokog rizika od pranja novca i u porezne oaze. Isto tako, bit će im zabranjeno ulaganje u tvrtke koje djeluju "protiv socijalnog nauka Crkve".

U slučaju lažnih iskaza Sveta Stolica moći će otpustiti zaposlenika i zatražiti odštetu za pretrpljenu štetu.

Papa Franjo, izabran 2013., odlučan je u nakani da provede reformu vatikanskih financija, što nailazi na otpor u nekim "dikasterijima" (ministarstvima) koji su samostalno i prilično netransparentno upravljali novcem.

Dnevnik.ba