Article_Top_970x250

Od 2006. godine BiH je od trošarina i cestarina prikupila i potrošila više od 11 milijardi KM

gdje su autoceste?

Od 2006. godine BiH je od trošarina i cestarina prikupila i potrošila više od 11 milijardi KM

sij 21, 2020
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Ilustracija: Arhiva

Naplata cestarina i trošarina je u stalnom porastu.

Prema podacima Uprave za neizravno oporezivanje po svim plaćanjima prisutan je stabilan trend rasta. U periodu od 2006. godine po ovim osnovama prikupljeno je, a kasnije i potrošeno, više od 11 milijardi KM, prenosi Klix.ba

Kako je za Klix.ba kazao Ratko Kovačević, načelnik Odjela za komunikacije i međunarodnu suradnju UNO, po litri goriva koje se proda na tržištu u BiH trenutno se plaća trošarina (visina ovisi o vrsti naftnog derivata, od 0,30 do 0,45 KM po litru) te dvije cestarine.

Prva je cestarina za održavanje puteva (0,15 KM po litri derivata), a druga je cestarina za izgradnju autocesta i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM po litru derivata).

Izvor: Klix.ba

Ukupan iznos prikupljene cestarine za održavanje cesta (0,15 KM po litri derivata), u periodu od 2006. do 2019. godine je 2 milijarde i 735 milijuna KM, a ukupan iznos prikupljene cestarine za izgradnju autocesta i rekonstrukciju ostalih cesta (0,25 KM po litri derivata) u periodu od 2009. do 2019. godine je 1 milijarda i 872 milijuna KM.

Pored cestarina, po litri goriva koje se proda na tržištu u BiH plaća se i trošarina koja iznosi od 0,30 KM do 0,45 KM po litri (ovisno o vrsti derivata). Po ovoj osnovi od 2006. do 2019. godine je ukupno prikupljeno 6 milijardi i 378 milijuna KM.

Kad je riječ o raspodjeli prihoda od cestarina za 2019. godinu, oni su se dijelili na dva načina. Od ukupno prikupljene cestarine u iznosu od 651,3 milijuna KM, prvi dio je cestarina za izgradnju cesta i taj dio je iznosio 243,9 milijuna KM. Ova sredstva su raspoređena sa svim ostalim prihodima od neizravnih poreza, dakle prema koeficijentima koje na kvartalnoj razini usvaja Upravni odbor UNO (posljednji koeficijenti koje je usvojio Upravni odbor UNO kažu da Federacija BiH dobiva 64,26%, Republika Srpska 32,19% i Brčko distrikt 3,55%)

Izvor: Klix.ba

Drugi dio je cestarinaza izgradnju autocesta i izgradnju i rekosnstrukciju ostalih cesta, i rapoređena je po posebnim koeficijentima i to na način da je Federaciji BiH pripalo 59%, Republici Srpskoj 39% i Brčko distriktu 2%. Ostatak predstavlja pričuvu na posebnom podračunu Jedinstvenog računa za poravnanje kada Upravni odbor usvoji konačan akt o raspodjeli ovih sredstava.

Tako je Federaciji BiH pripalo 213,5 milijuna KM, Republici Srpskoj 141,1 milijun KM, a Brčko distriktu 7,2 milijuna KM.

Pored pomenutih prihoda od cestarine, UNO je tijekom 2019. godine prikupila i prihode po osnovi trošarina na naftu i naftne derivate u ukupnom iznosu od 532,4 milijuna KM. Ovi prihodi su raspoređeni korisnicima sa svim ostalim prihodima od neizravnih poreza, dakle prema koeficijentima koje na kvartalnoj razini usvaja Upravni odbor UNO (posljednji koeficijenti koje je usvojio Upravni odbor UNO kažu da Federacija BiH dobiva 64,26%, Republika Srpska 32,19% i Brčko distrikt 3,55%).

Cestarina za održavanje cesta naplaćuje se od 2006. godine. Po toj osnovi od 2006. godine do 2019. godine prikupljeno je 2 milijarde i 735 milijuna KM. Ova sredstva su raspoređena korisnicima prema koeficijentima koje na kvartalnoj razini usvaja Upravni odbor, zajedno sa svim ostalim prihodima od neizravnih poreza (Federacija BiH 64,26%, Republika Srpska 32,19%, Brčko distrikt 3,55%).

Cestarina za izgradnju autocesta naplaćuje se od 2009. godine. Po toj osnovi  je od 2009. do 2019. godine prikupljeno milijardu i 872 milijuna KM. Ova cestarina se dijeli na način da Federaciji BiH pripda 59%, Republici Srpskoj 39% i Brčko distriktu 2%.

Dnevnik.ba