Article_Top_970x250

Novalić: Unatoč krizi ostvaren suficit proračuna u prošloj godini od 7,1 milijun KM

zastupnički dom pfbih

Novalić: Unatoč krizi ostvaren suficit proračuna u prošloj godini od 7,1 milijun KM

svibnja 27, 2021
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Foto: Fena

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH okončao je kasno jučerašnju sjednicu na kojoj nije prihvatio Izvještaj o izvršenju proračuna Federacije BiH za 2020. godinu.

U obrazloženju zastupnicima premijer Federacije BiH Fadil Novalić osvrnuo se na ostvarene prihode i rashode u prošloj godini.

- U odnosu na 2019. godinu, prošlogodišnji proračun je udvostručen prije svega zbog integriranja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje u proračun. Usprkos svim izazovima i najvećoj ekonomskoj krizi koja je svijet zadesila, ipak smo ostvarili suficit proračuna od 7,1 milijun KM - rekao je Novalić.

Kada su u pitanju javni prihodi, suočili smo se s izazovima. Izmjenama i dopunama proračuna za 2020. godinu planirani su prihodi u iznosu od 3,784 milijardi KM. Međutim, kada se izuzmu prihodi od doprinosa na mirovinsko-invalidsko osiguranje, prihodi su u prošloj godini bili 7,3 posto manji nego u 2019. godini.

- Što se tiče primitaka, zaduženja su u prošloj godini iznosila 831 milijun KM, što je za 34,7 posto manje od planiranih - rekao je Novalić.

Dakle, ostvareni prihodi i primici su bili 4,74 milijarde KM, što je za 8,2 posto manje od planiranih.

- Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 3.488,8 milijuna KM. U odnosu na prethodnu godinu bilježe porast od 108 posto, što je posljedica integriranja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje - naveo je Novalić.

Što se tiče neizravnih poreza, ukupno je prikupljeno 1.385,3 milijuna KM, a odnose se na prihode koje pripadaju federalnom proračunu u iznosu od 901,2 milijuna KM te na ime financiranja vanjskog duga s jedinstvenog računa na državnoj razini u iznosu od 484,1 milijun KM.

- Dakle, prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju Federaciji kao najznačajnija stavka u proračunu, ako isključimo doprinose za MIO, bilježili su manje ostvarenje za 16 posto. Točno za toliko je pala potrošnja u prošloj godini. Pad prihoda je posljedica stanja izazvanog pandemijom - naglasio je Novalić.

Na dan 31.12.2020. godine, nakon zatvaranja poslovnih knjiga svih proračunskih korisnika i provođenja poslovnih procedura za zatvaranje fiskalne godine, iskazan akumulirani suficit iznosi 247,4 milijuna KM.

- Sastoji se od: akumuliranog suficita iz prethodnih godina u iznosu od 185,1 milijuna KM, prenesenog akumuliranog suficita Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje 55,8 milijuna KM i ostvarenog suficita u tekućoj godini u iznosu od 7,1 milijuna KM - dodao je Novalić.

Kao i na prihodovnoj strani, i kod rashoda imamo skoro dvostruko uvećanje proračuna koje je nastalo integriranjem Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje u proračun, tako da, ističe Novalić, usporedba ukupnih rashoda i izdataka s izvršenjem u prethodnoj godini nije realna.

izvršenje rashoda po glavnim kategorijama je kako slijedi: tekući rashodi (plaće i naknade, doprinosi, materijalni izdaci, tekući transferi i drugi tekući rashodi, izdaci za kamate) 3.940,3 milijuna KM,  kapitalni izdaci (nabava stalnih sredstava i kapitalni transferi) 115,1 milijuna KM, izdaci za financijsku imovinu (izdaci za kupovinu dionica i ostala domaća pozajmljivanja) iznose 15,7 milijuna KM i otplata duga (vanjski i unutarnji dug, otplate domaćeg pozajmljivanja) 659,1 milijun KM. 

Dnevnik.ba