Article_Top_970x250

Novalić: Pripremamo prijedlog raspodjele novca MMF-a po županijama

premijer federacije bih

Novalić: Pripremamo prijedlog raspodjele novca MMF-a po županijama

lip 22, 2020
dnevnik.ba
dnevnik.ba

FOTO: Arhiva

Federacija BiH još nije raspodijelila sredstva MMF-a koja su joj na račun banke uplaćena 3. lipnja i Vlada Federacije bi na sljedećoj sjednici trebala ponuditi rješenje za raspodjelu županijama i općinama u paketu, rekao je Srni premijer Federacije BiH Fadil Novalić.

"Znam da je javnost zainteresirana i za podjelu sredstava MMF-a nižim nivoima i ono što sad mogu reći jeste da ubrzano radimo i na rješenju za općine", rekao je Novalić.

On je istaknuo opredijeljenost za princip solidarnosti.

"Svima nam je jasno da su lokalne zajednice također pretrpjele znatne posljedice uslijed pandemije virusa korona. Ali, Parlament nije donio kriterije za raspodjelu općinama. Planiramo da u paketu budu i kantoni i općine, idemo s tim već na narednoj sjednici Vlade", rekao je Novalić.

On je istaknuo da je rješenje koje pripremaju na tragu prijedloga Saveza općina i gradova.

Sredstva od oko 330 milijuna eura kredita MMF-a, namijenjena za povećane potrebe zdravstvenog sektora i financiranje mjera ekonomske stabilizacije, uplaćena na podračune ministarstava financija Republike Srpske i Federacije BiH, te Brčko distrikta u omjeru koji je ranije dogovoren, 3. lipnja su uplaćena na račune banaka prema instrukcijama nadležnih ministarstava iz Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta koji su mogli njima da raspolažu.

Ovom odlukom, koju je predložilo Ministarstvo financija i trezora BiH, utvrđuje se raspored povučenih sredstava Instrumenta za brzo financiranje od MMF-a u ukupnom iznosu od 265,2 milijuna specijalnih prava vučenja protuvrijednosti KM, prema važećem kursu na dan povlačenja sredstava, što iznosi oko 330 milijuna eura.

Sredstva su raspoređena po osnovu Instrukcije o alokaciji sredstava Ministarstva financija i trezora BiH, i to 61,5 posto za FBiH sa svojih 10 županija, 37,5 posto za Republiku Srpsku i jedan posto za Brčko distrikt.

Otplatu duga vrše entiteti i Brčko distrikt u skladu sa zakonskim propisima kojima je regulirano izmirenje obaveza prema međunarodnim financijskim institucijama prema utvrđenim otplatnim planovima.

Trenutna kamatna stopa je na bazi 1,05 posto uz grejs period od 39 mjeseci. Kredit se vraća u osam kvartalnih anuiteta, prenosi Srna.

Dnevnik.ba