Article_Top_970x250

Na tunelu Ivan radi se punom parom u tri smjene

PROBOJ SE OČEKUJU U LIPNJU

Na tunelu Ivan radi se punom parom u tri smjene

ožu 05, 2021
dnevnik.ba
dnevnik.ba

FOTO: screenshot

Radovi na poddionici autoceste na Kordidoru Vc Tarčin - Ivan teku zadovoljavajućom dinamikom, kažu predstavnici izvođača.

Poddionica Tarčin – Ivan podijeljena je na dva lota. LOT 1 uključuje dio od Tarčina do ulaza u tunel Ivan, dok je LOT 2 sam tunel Ivan.

Jedan od zaštitnih znakova LOT-a 1 je most Raštelica 2, s dužinom od 610 metara, most koji sa svojih 19 raspona premoštava magistralnu cestu i širu dolinu.

- Službeno je ovaj ugovor krenuo 31. kolovoza 2020. godine. Imali smo ozbiljne zahvate od samog početka tako da sada imamo i ozbiljan rezultat nakon nekih 4-5 mjeseci. Na mostu Raštelica 2 urađeni su svi šipovi, ukupna dužina šipova je bila nekih 4,3 km, urađeno je 50 posto temeljnih stopa i stubova, na desnom objektu urađene su dvije rasponske konstrukcije i na lijevoj jedna, te se vrši priprema za daljnji nastavak radova na ovome mostu - kazao je Ermin Handžar, šef projekta na poddionici Tarčin – Ivan, priopćile su Autoceste FBiH.

Na mostu Raštelica 1 urađeno je pola od ukupne količine šipova, započeti su radovi na temeljnim stopama, te su počeli radovi na jednom stubu. Pripremljeni su i obalni stubovi tako da je dinamika u planiranom okviru, na nekim mjestima i ispred.

Ovaj ugovor je podijeljen na sedam sektora i na svakome od sektora se odvijaju radovi. LOT 2 ukupne dužine je dva kilometra, a sam tunel Ivan 1.750 metara. Ovo je dvocijevni tunel, gdje svaka cijev služi za jedan smjer prometa.

Unutar tunela predviđeno je pet poprečnih veza za pješake i jedna konekcija za interventna vozila u slučaju nekih nezgoda. - Do sada je iskopano 75 posto tunela. Dinamika je zadovoljavajuća, čak smo i ispred što se tiče radova iskopa i primarne podgrade.

Tunel se izvodi po novoj austrijskoj tunelskoj metodi, što je već kod nas postala klasična metoda, tako da kada se uzmu svi parametri s dinamikom radova nećemo imati problema - priopćio je Handžar.

Tunel Ivan nastavlja se na LOT 1 koji iznosi 4,9 km, tako da je ukupna dužina poddionice Tarčin – Ivan 6,9 km. Na ovu poddionicu nadovezuje se spojna cesta na kojoj će se nalaziti buduće naplatne kućice, a koja će osigurati komunikaciju između magistralne ceste M-17 i autoceste A1. Na ovoj poddionici trenutno je angažovano 200 radnika, a u jeku sezone biti će angažirano više od 400 radnika koji će raditi aktivno na oba lota.

Na tunelu se radi u tri smjene, dok se na trasi radi u jednoj smjeni. Dnevna dinamika je na zadovoljavajućoj razini i u skladu je sa dostavljenom dinamikom radova. - Što se tiče radova na tunelu Ivan bilo je poteškoća s geologijom i zbog pojave podzemnih voda.

Rješavamo i to tako da se radovi odvijaju nesmetano i bez zastoja. U lijevoj tunelskoj cijev nam je preostalo 411 metara, a u desnoj tunelskoj cijevi ostalo je još za iskopati 566 metara. Proboj tunela predviđa se sredinom lipnja mjeseca - izjavio je Damir Peštelić, predstavnik izvođača radova.

Plan je da se poddionica Tarčin – Ivan pusti u promet na početku ljeta 2022. godine.

Dnevnik.ba