Article_Top_970x250

Može li protestant u braku s katolikom pristupiti pričesti?

NJEMAČKI BISKUPI PITAJU PAPU

Može li protestant u braku s katolikom pristupiti pričesti?

tra 07, 2018
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Papa Franjo 2015.: Mogu pristupiti pričesti ako im to savjest dopušta

Može li protestant (protestantica) u braku s osobom katoličke vjere pristupiti pričesti? To pitanje sedmorica njemačkih biskupa postavila su pročelniku Kongregacije za nauk vjere nadbiskupu Luisu Ladariji Ferreru i predsjedniku Papinskog vijeća za jedinstvo kršćana kardinalu Kurtu Kochu, prenosi Večernji.hr.

Naime, u veljači je Njemačka biskupska konferencija dvotrećinskom većinom izglasala nacrt dokumenta koji je predviđao tako što u određenim situacijama. Sedmorica njemačkih biskupa, među kojima nadbiskup Kölna kardinal Rainer Maria Woelki, zatražila su pismom 22. ožujka da se Sveta Stolica izjasni o tom pitanju s obzirom na to da kriteriji moraju biti valjani za cijelu Crkvu, a ne samo za neku biskupsku konferenciju. Potrebna je odluka univerzalne Crkve, dakle pape, kako bi bila valjana svuda u svijetu. Vijest o tom pismu Vatikanu sada je objavio njemački list Kölner Stadt-Anzeiger. Uz kardinala Woelkija pismo od tri stranice potpisali su Ludwig Schick, nadbiskup Bamberga, Konrad Zdarsa, biskup Augsburga, Gregor Maria Hanke, biskup Eichstätta, Stefan Oster, biskup Passaua, Rudolf Voderholzer, biskup Regensburga, i Wolfgang Ipolt, biskup Görlitza. 

Za inicijativu sedmorice biskupa nije znao predsjednik Njemačke biskupske konferencije münchenski nadbiskup kardinal Reinhard Marx koji je 4. travnja obznanio kako ono što je u veljači bilo odlučeno samo nacrt, a ne konačni tekst vezan uz pravo pristupa pričesti. Kardinal Marx na koncu rada Njemačke biskupske konferencije iznio je kako pričest mogu dobiti evangelistički partner ako prihvati katoličku euharistijsku vjeru, i to poslije razgovora s katoličkim svećenikom. Njemački se kardinal pozvao na encikliku Ecclesia de eucaristia pape Ivana Pavla II. od 2003. gdje se govori o “ozbiljnoj duhovnoj potrebi” nekatoličkog partnera da pristupi pričesti koju treba razmotriti radi “vječnog spasenja pojedinih vjernika”. 

Podsjetimo i kako je 2015. za posjeta luteranskoj zajednici u Rimu papa Franjo, odgovarajući na pitanje, kazao kako protestanti, bez obzira na to što ne postoji opća dozvola, mogu pristupiti pričesti ako im to njihova savjest dopušta. Franjo je zapravo prenio ekumensku direktivu Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana iz 1993. gdje se pitanje pristupa pričesti nekatoličkog partnera u braku naglašava kao komplicirano i ostavlja se odluci biskupa. U tom je smislu djelovao Drugi vatikanski koncil utvrđujući kakav stav treba zauzeti prema istočnjacima, koji su u dobroj vjeri odijeljeni od Katoličke crkve, ako spontano zatraže da prime euharistiju od katoličkog službenika. Ovaj su način postupanja potom potvrdila oba kodeksa koja su razmotrili i slučaj drugih neistočnih kršćana koji nisu u punom zajedništvu s Katoličkom crkvom. 

Sada se očekuje odgovor Svete Stolice na osjetljivo pitanje njemačkih biskupa. 

Dnevnik.ba

Article_Bottom_970x250