Article_Top_970x250

Milićević: U 2017. bili posvećeni održavanju financijske stabilnosti

FEDERALNA MINISTRICA FINANCIJA

Milićević: U 2017. bili posvećeni održavanju financijske stabilnosti

sij 10, 2018
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Federalna ministrica financija Jelka Milićević izjavila je danas u Sarajevu da je ministarstvo na čijem je čelu u prošloj godini, u skladu s Planom rada za 2017. koji prati Reformsku agendu i Akcijski plan Vlade FBiH, bilo opredijeljeno za održavanje financijske stabilnosti, efikasno upravljanje vanjskim i unutarnjim dugom, stvaranje povoljnijeg ambijenta za poslovanje i reforme u oblasti javnih financija, odnosno za fiskalnu održivost.

Navela je da je, osim redovnih aktivnosti, 40 zaposlenika Federalnog ministarstva financija aktivno sudjelovalo u radu 23 radne grupe koje se bave pitanjima iz Upitnika Europske komisije, s tim da su u 11 radnih grupa bili ili predsjedatelj ili zamjenici predsjedatelja, prenosi Večernji.ba

Milićević je dodala da je Ministarstvo, radi unapređenja tržišta kapitala i usklađivanja pravnog okvira za funkcioniranje financijskog tržišta i održavanja stabilnog bankarskog sistema, pripremilo zakonska rješenja koja su u potpunosti usklađena s najboljim europskim praksama kao i EU direktivama, a koja su stupila na snagu u 2017.: Zakon o osiguranju, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o investicijskim fondovima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira, Zakon o bankama i Zakon o Agenciji za bankarstvo FBiH.

Istaknula je da su parlamentarnoj proceduri: Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima, Prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji, Prijedlog zakona o registru financijskih izvještaja, Nacrt zakona o obaveznim osiguranjima, Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima, te Nacrt zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH.

- Nadalje, javna rasprava za nacrte zakona o porezu na dohodak i zakona o doprinosima završila je 1. siječnja 2018. Cilj ovih zakona jeste upravo stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja kroz smanjenje poreznog opterećenja rada uvođenjem niže stope doprinosa i diferenciranih stopa poreza na dohodak čime se želi postići manje porezno opterećenje za zaposlenike koji imaju niska primanja - rekla je Milićević. Od zakona koji su pripremljeni i koji bi uskoro trebali ići u proceduru navela je Prednacrt zakona o mikrokreditnim organizacijama, Prednacrt zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju,

 Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju i Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Razvojnoj banci Federacije BiH. Milićević je istaknula da su u 2017. usvojeni značajni dokumenti koji imaju za cilj racionalizaciju javne potrošnje, uvođenje fiskalne discipline i veću fiskalnu transparentnost te jasan strateški okvir i ciljeve makroekonomske politike, a to su Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje od 2018. do 2020., Strategija reforme upravljanja javnim financijama FBiH za razdoblje od 2017. do 2020. i Dokument okvirnog proračuna FBiH za razdoblje od 2018. do 2020. Također su pripremljene i Smjernice za upravljanje rizicima u javnom sektoru u FBiH s ciljem jačanja sistema unutarnjih kontrola kod korisnika javnih sredstava u Federaciji Bosne i Hercegovine.

- Pridržavajući se načela stabilizacijskog djelovanja fiskalne politike, Federalno ministarstvo financija je izradilo proračun FBiH za 2018. u iznosu 2.882.661.837,00 KM i Zakon o izvršavanju proračuna FBiH za 2018., koji su dostavljeni u parlamentarnu proceduru. Važno je napomenuti da je ovaj proračun najveći do sada u nominalnom iznosu, uz jednu veoma bitnu novinu. Naime, sredstva za kapitalne investicije značajno su povećana i ukupno iznose 250 milijuna KM, što predstavlja oko devet posto proračuna čime se pokazuje jasno opredjeljenje za pokretanje novog investicijskog ciklusa i nove razvojne projekte - kazala je Milićević.

Precizirala je da su ukupni javni prihodi u FBiH u 2017. zabilježili rast od sedam posto u odnosu na prethodnu godinu i iznose 8,25 milijardi KM. - Ukupni porezni prihodi ostvareni su s rastom od sedam posto ili 273 milijuna KM. Najveći rast je zabilježen kod naplate prihoda po osnovi poreza na dobit, koji su u odnosu na 2016. veći za 45 posto, odnosno za 110 milijuna KM. Ukupna naplata neporeznih prihoda je također zabilježila rast od devet posto, odnosno za 94 milijuna KM, kao i naplata ukupnih doprinosa vanproračunskih fondova, koji su veći za šest posto ili za 168 milijuna KM - rekla je Milićević.

Potcrtala je da je u 2017. došlo do smanjenja duga Federacije BiH za 632,98 milijuna KM, od čega se na smanjenje vanjskog duga odnosi 510,68 milijuna KM, a ostatak od 122,30 milijuna KM na smanjenje unutarnjeg duga.

- Radi održavanja likvidnosti proračuna FBiH, Federalno ministarstvo financija je u 2017. planiralo zaduženje putem trezorskih zapisa u ukupnom iznosu 360 milijuna KM. Tijekom 2017. ukupno je održano 11 aukcija putem kojih su prikupljena sredstva od 260 milijuna KM koja su utrošena u svrhu otplate obveza iz ranijih godina, dok su četiri aukcije u iznosu od 100 milijuna KM otkazane - rekla je Milićević.

Dodala je da je na razini centralne vlade, odnosno Federacije BiH, unatoč naslijeđenom akumuliranom deficitu od 173 milijuna KM na kraju 2014., kroz dvogodišnje pozitivno izvršenje proračuna saniran cjelokupan iznos akumuliranog deficita, kao i sve obveze iz tekuće godine, čime je Federacija prvi put u više od deset godina zabilježila akumulirani suficit na kraju 2016. 

Dnevnik.ba

Article_Bottom_970x250