StoryEditor
jp autoceste fbih

Lasić: Planiramo novac za brzu cestu Bihać - Cazin - Velika Kladuša - Republika Hrvatska

Piše desk  /  02.02.2022., 09:50h
Lasić kaže kako su za ovu godinu planirali novac za projekt izgradnje brze ceste Bihać - Cazin - Velika Kladuša - Republika Hrvatska. Zatim, dionicu Bihać - Cazin te Bisovac - Kamensko.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija u okviru svojih mogućnosti podržava implementaciju projekata u Unsko-sanskoj županiji. U tom smislu ovo ministarstvo je tijekom 2021. godine predložilo financiranje projekta Sanacija i rekonstrukcija ceste M15, dionica granica entiteta - Sanski Most 1 - Kamičak u iznosu od 1.000.000 KM, gdje je implementator projekta JP Ceste Federacije BiH. Ovaj projekt je uspješno realiziran, predmetna dionica M15 je sanirana, a odobrena sredstva su investirana isključivo namjenski prema dostavljenim računima i izvještajima - rekao je federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić za Faktor.

Dodaje kako su za ovu godinu planirali novac za projekt izgradnje brze ceste Bihać - Cazin - Velika Kladuša - Republika Hrvatska. Zatim, dionica Bihać - Cazin te Bisovac - Kamensko.

- Implementator su JP Autoceste Federacije BiH, što je od strateškog značaja za ovu županiju. Za ovaj projekt pripremljena je idejna projektna dokumentacija i u pripremi je natječaj za izradu glavne projektne dokumentacije. Nakon toga slijedi pribavljanje dozvola, eksproprijacija nekretnina i natječaj za izvođača radova. Dakle, ovo ministarstvo u okviru svojih mogućnosti konkretno podržava projekte cestovne infrastrukture u USŽ. Sve radove i usluge izvode domaća građevinska i prateća poduzeća i na ovaj način direktno se pomaže njihovom poslovanju i razvoju naše ekonomije - kazao je Lasić.

Komentirao je i ulaže li se premalo u željeznički promet u Federaciji BiH, te zašto ne prometuje vlak Sarajevo - Bihać i zašto nema linijeSarajevo - Ploče.

- Istina je da se ne ulaže dovoljno u željeznički promet, kako u održavanje željezničke infrastrukture tako ni u subvencioniranje željezničkog prometa, a to je zakonska odredba utvrđena Zakonom o financiranju željezničke infrastrukture i sufinanciranju putničkog i kombiniranog prometa. Troškove ulaganja nužno je gotovo u cijelosti pokriti putem proračuna Federacije BiH kojeg odobrava Parlament Federacije BiH. U cijelom postratnom razdoblju pa do danas sredstva za Željeznice se odobravaju u visini od jedne trećine od potrebnih sredstava, što nije dovoljno, te zbog ovoga manjka sredstava Željeznice FBiH ostvaruju gubitak u svome poslovanju - navodi Lasić.

- Zakonom o željeznicama Federacija BiH je osnovala JP Željeznice Federacije BiH kojoj je dala na upravljanje sve infrastrukturne i mobilne kapacitete na upravljanje pažnjom dobrog domaćina, dodao je.

JP Željeznice Federacije BiH obavljanje željezničkog prijevoza vrše na temelju ponude i potražnje s pažnjom dobrog i savjesnog gospodarstvenika na načelima profitabilnog poslovanja. Također, poduzeće je obvezno obavljati željeznički prijevoz i na dijelovima na kojim od prihoda ne mogu pokriti troškove prijevoza s tim da bi županijska ili federalna vlada trebala nadoknaditi razliku između ukupnih troškova i ostvarenog prihoda.

Ukazuje ministar i da Vlada FBiH godišnje subvencionira s 2.000.000 KM po linijama za koje se iskaže interes.

Govoreći i liniji Sarajevo - Ploče kaže kako županije, po saznanjima ministarstva, nisu subvencionirali, a što bi trebali učiniti za liniju Bihać - Sarajevo. 

- Što se tiče pitanja putničke vozne linije na relaciji Sarajevo - Ploče, radi se o dogovoru između kompanije koja upravlja infrastrukturom i kompanije koja prevozi, s tim da ovdje postoje i određene poteškoće zbog primjene hrvatskog zakonodavstva koja primjenjuje EU direktive - naveo je Lasić.

Dnevnik.ba

29. rujan 2023 19:13