StoryEditor
HBŽ

Na Kupresu se gradi akumulacijsko jezero za potrebe Sportsko rekreacijskog centra

Piše fena  /  05.12.2022., 16:10h

Vlada Hercegbosanske županije (HBŽ) je na sjednici u ponedjeljak u Livnu usvojila Odluku o izdvajanju 8240 m² šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja "Kupreško" i njegovom prevođenju u građevinsko zemljište u svrhu izgradnje akumulacijskog jezera za potrebe Sportsko rekreacijskog centra Čajuša Kupres.

Predmetna šuma i šumsko zemljište nalazi se na području koncesije za sportsko-rekreacijske aktivnosti koncesionara Čajuša – Kupres i sastavni je dio skijališta, a novoizgrađena akumulacija vode služit će za zasnježavanje staza koje nisu pokrivene sustavom za umjetno zasnježavanje čime će se povećati kapacitet i kvaliteta usluge na skijalištu, priopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade HBŽ-a. 

U Elaboratu o ekonomskoj opravdanosti i široj društvenoj koristi od navedenoga projekta, stručno povjerenstvo, kojega je imenovalo resorno županijsko ministarstvo, ističe kako je ova investicija od općeg interesa za Općinu Kupres jer će doprinijeti povećanju broja turista koji će uz skijalište posjetiti i općinu Kupres te samim time povećati promet u svim ostalim djelatnostima vezanim za turizam.

Također se navodi da će se navedena akumulacija vode moći koristiti u slučaju možebitnih požara ili drugih situacija koje zaprijete ljudima i prirodnim resursima u blizini.

U istom Elaboratu konstatirano je kako objekt navedenih dimenzija značajno ne narušava funkcije šume i šumskog zemljišta niti se s ekonomskog stajališta Korisniku šume nanosi veća šteta u smislu gospodarenja šumama.

Vlada je primila na znanje Izvješće o radu Povjerenstva za praćenje i provedbu izvansudske nagodbe Hercegbosanske županije za 2022. godinu.

Naime, Vlada HBŽ-a je Odlukom od 1. lipnja 2022. godine dala ovlast ministru financija za pripremu i provedbu Javnog poziva za izvansudsku nagodbu s imateljima pravomoćnih sudskih odluka – rješenja o izvršenju sudskih presuda za potraživanja prema Proračunu HBŽ-a za 2022. godinu te za izradu dokumenata za objavu Javnog poziva, naputka, tipskog ugovora i zahtjeva za izvansudsku nagodbu.

Temeljem iste odluke ministar financija imenovao je Povjerenstvo za praćenje i provedbu izvansudske nagodbe za Hercegbosansku županiju za 2022. godinu, koje je tijekom protekloga razdoblja od 8. lipnja tekuće godine zaključno s 21. 11. ove godine zaprimilo i obradilo 41 zahtjev.

Povjerenstvo je izvijestilo Vladu da je ukupna vrijednost svih podnesenih zahtjeva u 2022. godini iznosila 521.191,99 maraka od čega je plaćeno 300.626,09 maraka što znači da je ukupna ušteda u proračunu Županije, u ovako provedenom postupku, iznosila 220.565,90 maraka.

Na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ-a, Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava Županijskoj bolnici "Dr. fra Mihovil Sučić" Livno u iznosu od 10.389,60 maraka kao pomoć za nabavku testova za ekstrakciju – DNA/RNA i za nabavku nastavaka za pipete koji su neophodni u radu s PCR testiranjem pacijenata na covid-19.

Na prijedlog Županijskog stožera civilne zaštite, a temeljem prijedloga Odluke Povjerenstva za procjenu šteta HBŽ-a, Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje štete nastale uslijed prirodne nepogode (pijavica, olujno nevrijeme) u općini Tomislavgrad u iznosu od 85.132,44 maraka.

Nadalje, razmatrajući prijedloge i mišljenja Ministarstva gospodarstva HBŽ-a, Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju interesa za izgradnju vjetroparka Orlokuk u općini Tomislavgrad ukupne snage 90 MW te Odluku o pristupanju provođenja postupka dodjele koncesije za izgradnju navedenoga vjetroparka, kaže se u priopćenju.

Dnevnik.ba

27. siječanj 2023 11:20