Article_Top_970x250

Izvanredna sjednica Vlade KS: Formiran Koordinacijski tim za pitanje migranata

balkanska ruta

Izvanredna sjednica Vlade KS: Formiran Koordinacijski tim za pitanje migranata

svibnja 18, 2018
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Ovaj stožer je nadležan i za koordiniciju aktivnosti s UNHCR-om i drugim nadležnim domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama, s ciljem zakonitog postupanja i ispunjavanja međunarodnih obveza na planu prihvata migranata i njihovog humanitarnog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini.

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj izvanrednoj sjednici donijela Rješenje o formiranju Koordinacijskog tima KS za pitanja migranata, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Ovaj stožer treba osigurati i urediti organizirani i sigurni prihvat migranata, u koordinaciji s Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, Službom za poslove sa strancima BiH kao i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH. I to po pitanjima utvrđivanja pravnog statusa, prava na prihvat, smještaj, ishranu, zdravstvenu zaštitu kao i načina ostvarivanja prava na socijalnu pomoć osoba kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini, priopćeno je iz Vlade KS.

Također, treba razmotriti raspoloživost smještajnih kapaciteta u suradnji s nadležnim državnim institucijama te pokušati iznaći mogućnost privremenog smještaja migranata u objekte u kojima se mogu osigurati prihvatljivi uvjeti boravka, kako bi se uspostavio adekvatan institucionalni nadzor u vrijeme njihovog boravka na području Kantona Sarajevo od strane nadležnih institucija.

Ovaj stožer je nadležan i za koordiniciju aktivnosti s UNHCR-om i drugim nadležnim domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama, s ciljem zakonitog postupanja i ispunjavanja međunarodnih obveza na planu prihvata migranata i njihovog humanitarnog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik Koordinacionog tima KS za pitanja migranata je premijer Adem Zolj, zamjenica je ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Amela Dautbegović, a članovi su: ministar unutarnjih poslova KS, ministrica zdravstva, ministar pravde i uprave, ministar financija, policijski Komesar Uprave policije MUP-a KS, zapovjednik civilne zaštite KS, direktorica Direkcije za robne rezerve KS, direktor Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad", te načelnici općina Kantona Sarajevo, a prema potrebi osigurat će se i pridruženi članovi.

Članovi Vlade KS su od Ministarstva unutarnjih poslova u kontinuitetu bili informirani o pitanju migranata u Kantonu Sarajevo, pa i na današnjoj sjednici. Ovom prilikom su pohvalili pripadnike MUP KS, Uprave policije i komesara zbog profesionalnog i korektnog obavljanja zadataka i poslova u vezi s ovom problematikom.

Također su od nadležnih institucija Bosne i Hercegovine zatražili da u skladu s njihovim ovlastima poduzimaju adekvatne mjere i o njima informiraju niže nivoe vlasti, navodi se u priopćenju.

Dnevnik.ba

Tagovi:

Article_Bottom_970x250