Article_Top_970x250

Grubeša: Nema ulaska u EU dok se ne riješe predmeti ratnih zločina

PRIORITET

Grubeša: Nema ulaska u EU dok se ne riješe predmeti ratnih zločina

srp 21, 2018
dnevnik.ba
dnevnik.ba

FOTO: Arhiv

Ministar pravde BiH Јosip Grubeša izjavio je da se sa neriješenim predmetima ratnih zločina ne može tvrditi da je BiH spremna za ulazak u EU.

Grubeša je istaknuo da je potpuno jasno da je završetak ovog dugogodišnjeg procesa izuzetno značajan za sve u BiH.

"Dok se taj proces ne okonča ne možemo ni pomisliti, a kamoli tvrditi da je BiH zemlja vladavine prava i da je spremna za ulazak u BiH, kada i 23 godine nakon rata još nismo osudili sve počinitelje najtežnih krivičnih djela, bez obzira na njihovu nacionalnost", rekao je Grubeša za "Dnevni avaz".

Grubeša je napomenuo da je Europska komisija pozdravila donošenje revidirane Strategije za rad na predmetima ratnih zločina i da očekuje njeno usvajanje u Vijeću ministara BiH.

Prema njegovim riječima, ova revidirana strategija od izuzetnog je značaja za BiH, jer je postavila nove ciljeve i metode koji bi do 2023. godine trebali dovesti do završetka dugotrajnog procesuiranja predmeta ratnih zločina.

Ministar pravde BiH je objasnio da strategija predviđa da se određeni predmeti prepuste entitetskom pravosuđu, te da su predloženi jasni i precizni kriteriji koji bi doveli do prebacivanja manje složenih predmeta na pravosuđe entiteta i Brčko distrikta.

On je napomenuo da revidirana strategija predviđa da će Tužiteljstvo BiH u roku od 30 dana od dana usvajanja ažurirati postojeću evidenciju predmeta ratnih zločina i izvršiti njihovu kategorizaciju na složene i manje složene predmete.

Grubeša smatra da svako odugovlačenje u donošenju ovog akta neće ostaviti pozitivan dojam o BiH.

Dnevnik.ba

Article_Bottom_970x250